AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset vastustavat puolustusvoimiin kohdistuvia leikkauksia
Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet eduskunnan puolustusvaliokunnassa eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnalle osoitettuun lausuntoon koskien hallituksen esitystä kehyskaudella 2012-2015 puolustusvoimiin kohdistetuista leikkauksista.
Perussuomalaiset kantavat suurta huolta siitä, että hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä. Mahdollisuudet itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen vaarantuvat koko valtakunnan alueella jo lähitulevaisuudessa. Myös useiden varuskuntien kohtalo viittaa asteittaiseen luopumiseen koko maan puolustuksesta.

Perussuomalaisten mielestä valiokunnan olisi tullut esittää painokkaammin se, että puolustushallintoon kohdistetut säästövelvoitteet yhdessä laajan puolustusvoimauudistuksen kanssa ovat kohtuuttomia. Mikään muu hallinnonala ei joudu näin suhteettoman suurien säästötoimenpiteiden kohteeksi.

Perussuomalaiset eivät myöskään voi hyväksyä kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahojen huomattavaa korottamista samaan aikaan kun oman maan puolustuksen määrärahat hupenevat dramaattisesti.


Lisätietoja:

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö, p. 050 576 7239

Eriävä mielipide kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.jussiniinisto.fi

Julkaistu 27.10.2011 klo 12:44