AJANKOHTAISTA
Raha ei saa ratkaista vaalien tulosta
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt eriävän mielipiteen Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan mietinnön vaalirahoitusta koskevaan osaan.

Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt eriävän mielipiteen Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan 22.1.2009 valmistuneeseen mietinnön osaan, joka käsitteli ehdokkaiden vaalirahoitusta. Helmikuussa toimikunta siirtyy selvittämään puoluerahoitusta.

Mietinnön pohjalta tehtävän lakiesityksen tavoitteina on lisätä ehdokkaiden vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden sidonnaisuuksista, sekä rajoittaa vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Ruohonen-Lernerin mukaan nämä tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta, mikäli mietinnössä ei huomioida nykyisin ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jääviä merkittäviä ehdokasryhmiä.

- Eduskuntavaaleissa vaalirahoitusilmoituksen jättävät vain kansanedustajiksi valitut sekä varaedustajat. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle ovat edelleen jäämässä valitsematta jääneet ehdokkaat, joista osa on saanut vaalikampanjoihinsa merkittäviäkin summia ulkopuolista tukea. Heistä useat ovat mukana kotikuntiensa päätöksenteossa, ja näin ollen heidän sidonnaisuutensa vaalien vakituisiin rahoittajiin, esimerkiksi eri kauppaketjuihin ja rakennusliikkeisiin, pitäisi saada päivänvaloon, toteaa Ruohonen-Lerner.

Eriävässä mielipiteessään Ruohonen-Lerner esittää ehdokkaiden vaalirahoitukseen selkeitä rajoituksia sekä vaalikampanjoille kulukattoja.

- Kunnallisvaaleissa kulukaton pitäisi olla 10 000 euroa ja eduskuntavaaleissa 50 000 euroa. Raha ei saisi ratkaista vaalien tulosta.

Ruohonen-Lernerin mukaan yksittäinen tuki ja sen antaja tulisi yksilöidysti ilmoittaa, mikäli tuen arvo on kunnallisvaaleissa yli 200 euroa, eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa yli 1 000 euroa sekä presidentinvaaleissa yli 2 000 euroa.

- Usein pienikin rahalahjoitus aiheuttaa saajalleen kiitollisuudenvelan, perustelee Ruohonen-Lerner.

Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner, puh. 050-512 278

pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

Julkaistu 22.01.2009 klo 12:00
Kirjoittaja: Pirkko Ruohonen-Lerner