AJANKOHTAISTA
PS:n eduskuntaryhmä haluaa terrorismikouluttautumisen rangaistavaksi
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen terrorismikouluttautumisen säätämisestä rangaistavaksi.
Rikoslain (39/1889) 34 a luvussa vuodelta 2003 (L 17/2003), jossa terrorismirikosten rangaistuksista säädetään, on aloitteen allekirjoittaneiden kansanedustajien mukaan vakava aukko, sillä siinä missä koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten voi saada enimmillään kahdeksan vuoden vankeustuomion, ei koulutukseen osallistumisesta rangaista millään tavalla.

Lakialoitteessa esitetään rikoslakia muutettavaksi siten, että myös osallistumisesta oppilaana terroristirikoksen tekemistä opettavaan koulutukseen tulisi kiellettyä ja rangaistavaa. Enimmäisrangaistuksena terroristikoulutettavalle esitetään kuuden vuoden vankeutta.


Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
050-512 2788

Julkaistu 31.10.2011 klo 08:15