AJANKOHTAISTA
Varat varusmiesten kotiuttamisrahaan
Hallitus aikoo lähiaikoina esittää varusmiespalveluksen lyhentämistä kahdella viikolla. Jos lyhentäminen tapahtuu lomia karsimalla ja koulutusta tiivistämällä, on esitys kannatettavissa. Tätä pidempi palvelusajan lyhennys on mahdottomuus.
Idea lyhentämisestä on lähtöisin Risto Siilasmaan työryhmän raportista. Suomalaista asevelvollisuutta tutkinut työryhmä perusteli palvelusajan lyhentämistä varusmiehien motivoimisella ja henkilöstön rasittavuustekijöillä. Saapumiserien väliin jäävän ajan pidentyminen mahdollistaa henkilökunnalle hengähdystauon.

Palveluksen lyhentäminen toisi puolustusvoimille säästöjä. Se vähentäisi noin 2,6 miljoonalla eurolla varusmiehille maksettavia päivärahoja. Nämä säästöt olisi mahdollista kohdentaa viisaasti – nimittäin Varusmiesliitonkin jo pitkään ajamaan kotiuttamisrahan palauttamiseen.

Kotiuttamisraha poistettiin vuonna 1993, jolloin se oli 300 markkaa. Sen palauttamisella olisi yleistä asevelvollisuutta tukeva ja nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Nykyään liian moni joutuu kotiutuessaan turvautumaan kuntien sosiaalitoimeen.

Kotiuttamisrahan avulla voidaan tehokkaasti tukea varusmiespalveluksensa päättävien henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään. Monelle nuorelle tulee juuri tuohon aikaan ajankohtaiseksi muutto omaan asuntoon ja työ- tai opiskelupaikan hankkiminen.

Mikä tärkeintä, kotiuttamisraha olisi valtiovallalta tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja vapaaehtoisille naisille. Muistan itsekin hyvin kotiuttamisrahan tämän puolen, kun kasarmin ovet osaltani aukenivat nuorena vänrikkinä yli kaksi vuosikymmentä sitten.

Kotiuttamisraha voisi määräytyä palveluksen pituuden mukaan. Kuuden kuukauden palvelusajalta maksettaisiin 100 euroa, yhdeksän kuukauden ajalta 150 euroa ja kahdentoista kuukauden ajalta 200 euroa.

Tämä malli aiheuttaisi noin 900 000 euron lisäkulut päivärahoihin verrattuna. Kahden viikon palvelusajan lyhentäminen vähentää kuitenkin myös kaikkia muita varusmiehistä aiheutuvia kuluja, jolloin kokonaissäästö on huomattavasti suurempi kuin pelkästään päivärahoista laskettu summa.

Säästöä varusmiesten päivärahoista, muonituksesta ynnä muusta kertyisi arviolta seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. Kotiuttamisraha veisi siitä puolet, jos se määräytyisi esittämälläni tavalla.

Kotiuttamisrahan palauttamisella säästettäisiin myös kuntien rahoja, kun varusmiespalveluksensa päättäneitä ei samassa määrin enää ajautuisi toimeentulotuen pariin.
Nyt on oikea hetki kotiuttamisrahan palautukselle. Siihen on varat, jos on tahtoa. Se loisi toivoa keskellä puolustusvoimien säästökurimusta.


Jussi Niinistö

Kirjoittaja on eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

Julkaistu 21.11.2011 klo 07:00