AJANKOHTAISTA
Kunnallisia vesi- ja energiayhtiöitä ei pidä myydä

Sähkö, sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat vesihuollon tavoin perusinfrastruktuuria ja myös huoltovarmuustekiöitä. Olennaista on, että kaikki nuo toiminnot voidaan nähdä peruspalveluina eli niiden voidaan kirkkaasti sanoa kuuluvan kunnan peruspalveluiden piiriin. Kysymys ei siis ole pelkästä bisneksestä vaan kuntalaisten päivittäiseen elämään ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Tärkeintä on, että nämä palvelut myös tulevaisuudessa toimivat ja että ne ovat kohtuuhintaan saatavilla.

Viime vuosina ovat ympäri Suomea kunnat ja kaupungit myyneet sähköyhtiöitään ja alkaneet muuttamaan vesihuoltoaan liikelaitoksiksi. Tämä on virheellinen suuntaus, jossa kaikkien tarvitsemat perustarpeet on asetettu yksinomaan erilaisten tuottotavoitteitten armoille.

Uhkakuvien luominen ja säikyttely omistamisen riskeillä on harhaista. Ylisuuria riskejä tuotannossa omavaraisella energiayrityksellä ei ole, eikä osinkaan omaan tuotantoon nojaavalla, jos tuotanto- ja jakelukoneisto sekä markkinointi pidetään kunnossa. Kuntaomistus ei tässä yhteydessä ole riippa ja sen toiminnan tehokkuutta valvotaan ja toimintaa edelleen kehitetään. Järkevä kuntapäättäjä ja vastuullinen äänestäjä haluaa turvata oman vaikutusvaltansa näiden perustarpeiden tuotannossa ja takaamisessa.

--
Lisätietoja:
timo.soini@eduskunta.fi
www.timosoini.fi
puh. 050-511 3027

Julkaistu 03.09.2008 klo 14:35
Kirjoittaja: Timo Soini