AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset jättivät vastalauseen budjettimietintöön
Perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön. Vastalauseemme perustuu "Suomalaiselle parempi" -vaihtoehtobudjettiimme, jossa olemme esittäneet vastuullisen, perustellun ja oikeudenmukaisen vaihtoehdon valtion vuoden 2012 talousarvioksi. Vaikka eduskuntakäsittelyn aikana hallituksen esitykseen lisätyt määrärahat on pääosin osoitettu tärkeisiin kohteisiin, olisimme toivoneet vielä selkeämpiä korjausliikkeitä olemassa olevien epäkohtien korjaamiseksi.

Perussuomalaiset eivät hyväksy vallan ja ihmisten keskittämistä kasvukeskuksiin, maaseutumme autioittamista ja palvelujen viemistä kauas niiden käyttäjistä. Me haluamme pitää huolta kansamme heikompiosaisista ja niistä, jotka eivät itse voi puolustaa itseään. Tahdomme rakentaa yhtenäistä Suomea koko valtakunnan laajuisesti.

Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja talouskasvua. Esitämme investoimiseen kannustavan t&k-verotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamisesta. Toimenpiteet kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan Suomeen. Korostamme PK-yrittäjyyden merkitystä tulevaisuuden talouskasvun lähteenä. Ajamme pienyrittäjien asemaa vastustamalla hallituksen esityksiä kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi ja työvaltaisten alojen alv-helpotuksen poistamiseksi. Haluamme turvata painetun median aseman emmekä hyväksy tilauslehtien alv-korotusta.

Verotusta on mielestämme kehitettävä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Olemme valmiit korottamaan korkeatuloisten suomalaisten ansiotuloverotusta nostamalla ylimmän portaan marginaaliveroa. Lisäisimme myös uuden 5. portaan poikkeuksellisen suurituloisia henkilöitä varten (ns. Wahlroos-vero). Varallisuusvero tulisi palauttaa ja suursäätiöiden pääomatuloja tulisi verottaa maltillisesti. Tasaverokehitys on pysäytettävä laskemalla energia- ja polttonesteverotusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen on kestämätöntä. Kuntien rahoitus on turvattava, koska leikkauksista kärsivät kovimmin vähäosaiset. Lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta ja köyhien lapsiperheiden ahdinkoon on puututtava. Omaishoidon tukea ja yleistä asumistukea olisi korotettava. Sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava nyt tai ei koskaan.

Perussuomalaiset ovat valmiit sitomaan opintotuen indeksiin jo ensi vuonna. Samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa. Hallituksen vastuuttomat leikkauslistat johtavat pidemmällä tähtäimellä tappioihin. Myös yleissivistävään koulutukseen tarvitaan lisäsijoituksia, jotta jatkuva lähikoulujen lakkauttaminen ja ryhmäkokojen paisuminen voidaan pysäyttää.

Maa- ja metsätalouden saralla on turvattava kotimaisen tuotannon edellytykset. Nykyinen tukipolitiikka on johtanut etenkin pienet ja keskisuuret tilat ahdinkoon. Metsäteollisuuteen tarvitaan lisäpanostuksia.

Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on säilytettävä. Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen on pysäytettävä välittömästi. Samoin on lopetettava poliisien resurssien karsiminen, jotta yhteiskunnan turvallisuutta voidaan ylläpitää. Harmaan talouden vastainen toiminta edellyttää lisäresursseja, jotka maksavat itsensä ajan kuluessa takaisin.

Maanteiden ja rautateiden rapautuminen on pysäytettävä. Nykytilanne on käynyt monilta osin kestämättömäksi. Riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin tulevat pitkällä tähtäimellä kalliiksi.

Verotuksen muutosten ohella esitämme lisätuloja saatavan mm. kehitysavun ja puoluetukien leikkaamisesta.


Lisätietoja:
Kansanedustaja Pentti Kettunen
puh. 044-0296681


Julkaistu 14.12.2011 klo 07:59