AJANKOHTAISTA
Edesvastuutonta politiikkaa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner piti eduskunnassa 14.12.2011 valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen palautekeskustelun yhteydessä seuraavan ryhmäpuheenvuoron:
Hallitus valitettavasti jatkaa linjallaan, joka syrjii pienituloisia, syrjäyttää heikkoja ja suosii ulkomaisia pääomapiirejä. Hallitus jatkaa tasaverokehitystä ja kohdistaa verohelpotukset etupäässä suurituloisille ja pääomien omistajille. Veronmaksajien rahaa hallitus heittää ulkomaiden eurokriisiin kuin Kankkulan kaivoon, mutta Suomesta ja suomalaisista hallitus pitää huolta vain puhujapönttöjen sanahelinällä.

Viime viikolla pääministeri Katainen ja perustuslakivaliokunnan uusi kokoomusvahvistus Sasi jo luopuivat pysyvän vakausmekanismin yksimielisyysehdosta. On tapahtumassa Suomelle kohtalokas virhe, jos myös valtiovarainministeri Urpilainen puolueineen taipuu Berliinin, Pariisin ja Brysselin meille tarjoamaan niskalenkkiin.

Jos SDP taipuu tässä kääntämään takkinsa, joudumme euroalueen yhä syvenevään kriisiin äänivallattomiksi maksumiehiksi. Silloin maksuvastuumme tulee ulottumaan ihan näihin Paavo Lipposen mainostamiin EU:n ytimiin. Ja silloin pääministeri Jyrki Katainen tulee jäämään Suomen historiaan ennätysmiehenä, Suomen valtion velan lisäämisen ennätysmiehenä.

Perussuomalaisten vaihtoehto parempi

Perussuomalaiset ovat esittäneet budjetille tasapainoisen ja realistisen vaihtoehdon. Tässä toimimme toisin kuin esimerkiksi sosialidemokraatit. Hehän tekivät oppositiossa viime vuonna aloitteita, jotka toteutuessaan olisivat johtaneet lähes kolmen (3) miljardin euron lisävelanottoon.

Perussuomalainen vaihtoehtomme rakentuu meidän isänmaallisille ja kristillis-sosiaalisille perusarvoillemme. Puolustamme tavallisen suomalaisen oikeuksia ja etuja vanhan valtakeskittymän verkostoja vastaan, suurten pääomien ahneutta vastaan ja suppean euroeliitin ylenmääräistä eurooppa-ihastelua vastaan. Haluamme estää tavallista pienituloista suomalaista vajoamasta jo miljoonan köyhän joukkoon, ja tuosta köyhiemme joukosta tahdomme nostaa mahdollisimman monet pois siitä syrjäytyneisyyden kierteestä, johon heidät on vienyt tuloeroja kasvattava ja rikkaita suosiva hallituksen ja sen edeltäjän epäsosiaalinen talouspolitiikka. Tahdomme rakentaa yhtenäistä Suomea koko valtakunnan laajuisesti.

Perussuomalaisten varjobudjetissa esitämme useita toimenpiteitä, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja edistävät talouskasvua. Korostamme etenkin PK-yrittäjyyttä tulevaisuuden talouskasvun lähteenä. Investointeja kannustaisimme uudella t&k-verotuella sekä kaksinkertaistamalla tuotannollisten investointien poistot verotuksessa.

Tämä olisi isänmaallisten yritysten verotukea parhaimmillaan. Se kannustaisi Suomeen uskovia yrityksiä investoimaan Suomeen myös vaikeina aikoina, joita epäilemättä on edessämme. Samalla esitämme, että leikattaisiin perinteisiä yritystukia, jotka ovat tutkitusti kalliita ja tehottomia.

Verotusta kehitettävä oikeudenmukaisempaan suuntaan

Kataisen hallitus tekee virheen leikatessaan kotitalousvähennystä ja poistamalla eräiden työvaltaisten alojen ALV-helpotuksen. Nämä hallituksen toimet ajavat monet pienyritykset vaikeuksiin ja pahentavat taloustilannettamme. Samalla hallitus vastoin omaa ohjelmaansa ruokkii harmaata taloutta, jonka vastaiseen taisteluun se lyhytnäköisyydessään ei muutenkaan osoita riittäviä resursseja.

Verotusta vaadimme kehitettäväksi oikeudenmukaisempaan suuntaan. Etenkin vaikeimpina aikoina on vaadittava suurempaa veronmaksupanosta niiltä, joilla on millä maksaa. Ja näitähän tahoja hallitustemme eriarvoistava, rikkaita suosiva linja on tuottanutkin. Tasaverokehitys on pysäytettävä laskemalla energia- ja polttonesteverotusta. Polttonesteiden veronkorotus heikentää suomalaisen kuljetusalan elinehtoja ja osuu kipeästi myös juuri pienituloisten kukkaroon. Ja viime vuosina myös valtionvelka on kasvanut ministeri Kataisen ohjauksessa hälyttävällä vauhdilla eikä hallituksen taholta ole näkyvissä toimenpiteitä tämän huonon kehityksen kääntämiseksi.

Heikko-osaisimmat kärsivät

Kataisen hallituksen kokoomusvetoiset suunnitelmat kuntien valtionosuuksien leikkaamisesta nettomääräisesti 448 miljoonalla eurolla on vastuun pakoilua pahimmillaan. Palveluiden heikentymisestä kärsivät etenkin heikko-osaisimmat kuntalaiset. Lisäksi hallituksen linjaus johtaessaan kunnallisverotaakan kiristymiseen kiihdyttää tasaverokehitystä entisestäänkin. Kokoomuksen nyt runnoman, asutuskeskuksia suosivan ja pieniä paikkakuntia syrjivän kuntarakenneuudistuksen tunnus tuntuukin olevan: Tasa-arvon sijasta tasaveroa!

Lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta, jotta psykiatrinen hoito ja terapiapalvelut voidaan turvata kaikille tarvitseville. Köyhien, usein yksinhuoltajavetoisten lapsiperheiden ahdinkoon on puututtava, sillä yleinen asumistuki on jäänyt jälkeen hintojen noustessa. Esitämme myös omaishoidon tuen siirtämistä Kelalle ja lisämäärärahaa tasokorotusta varten. Sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava nyt tai ei koskaan. Huomiotta ovat vuodesta toiseen myös jääneet sotaorpojen ongelmat.

Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka johdonmukaisesti ennen vaaleja ja vaalien jälkeen on vastustanut leikkauksia ennestäänkin niukkoihin puolustusmenoihimme. Samoin on mielestämme lopetettava poliisien resurssien karsiminen, jotta yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuutta voidaan estää huononemasta. Hallituksen politiikka tässä asiassa on edesvastuutonta, sillä se kostautuu lukuisina ongelmina jo lähimmässäkin tulevaisuudessa.


Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
050-512 2788Julkaistu 16.12.2011 klo 10:04