AJANKOHTAISTA
Hallituksen kuntauudistus kriittiseen ja kokonaisvaltaiseen tarkasteluun
Kuntaministeri Virkkusen asettaman työryhmän julkaiseman, kuntarakenteen uudistamista käsittelevän selvityksen perusteella näyttää siltä, että iso kuntakoko nähdään itseisarvona.
Mielestämme esityksessä väläytelty pakkoliitoslinja on torjuttava heti alkuunsa. Sen sijaan on ennakkoluulottomasti pohdittava jopa epäonnistuneen Paras-hankkeen seurauksena aikaansaatujen ja kuntalaisten vaikeasti seurattavissa olevien ylikunnallisten palvelu- ja päätöksentekorakenteiden purkamista siellä, missä kunnille viimeksi asetettu 20 000 asukkaan väestöpohjavelvoite ei vastaa kunnan tulevaisuudennäkymiä.

On siis kyseenalaistettava myös aiempia päätöksiä, jolloin myös paluu takaisin pienempiin hallinnollisiin yksikköihin voi olla mahdollista. Tämä tosin saattaisi edellyttää vastuusuhteiden uudelleenmäärittämistä mm. erikoissairaanhoidon osalta, mutta jos uudistusta aiotaan todella jatkaa, tulee siinä yhteydessä päättää myös eri palveluita koskevista rakenteellisista uudistuksista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on perustanut kuntatyöryhmän valmistelemaan eduskuntaryhmän tarkempaa ja laajempaa kantaa kuntauudistukseen. Kantamme valmistuu rinnan kuntien kuulemisten ja hallituksen jatkovalmistelun kanssa.

Emme vastusta järkeviä ja vapaaehtoisuuteen perustuvia kuntaliitoksia, mutta korostamme, että pakkoliitoksia ei tule toteuttaa ja kuntia sekä kuntalaisia on aidosti kuultava.Perussuomalaisten eduskuntaryhmä


Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
p. 050-512 2788

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kuntatyöryhmän puheenjohtaja
p. 050-512 0632

Julkaistu 09.02.2012 klo 08:19
Kirjoittaja: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä