AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset: kotihoidon tuen kestoa ei saa lyhentää
Perussuomalaiset pitävät erittäin vakavana hallituksen aikeita lyhentää kotihoidon tuen kestoa. Hallituksen esitys käytännössä pakottaisi pienituloisten perheiden vanhemmat töihin, vaikka he haluaisivat itse hoitaa lastaan kotona. Mielestämme kotiäidin ja koti-isän työ on yhtä arvokasta kuin kodin ulkopuolella tehty työ.
Perussuomalaisten mielestä kotihoidon tuen lyhentämisen sijaan tuki tulisi nostaa peruspäivärahan tasolle. Kotihoidontukijärjestelmää kehittämällä voitaisiin saada aikaan sellaisia säästöjä, jotka palvelisivat yksilöllisesti perheitä ja koko yhteiskuntaa.
 
Päivähoitopalvelut ovat jo nyt pahasti ruuhkautuneet ja monissa kunnissa päivähoitopaikkoja on vaikea saada. Perussuomalaiset ihmettelevätkin, minne lapset on tarkoitus viedä hoitoon, mikäli kotona hoitamisen vaihtoehtoa ei haluta enää entisessä määrin tarjota.
 
Hallitusohjelmassa mainitaan, että työnantajia kannustetaan ottamaan käyttöön toimintamalleja, jotka madaltavat kynnystä siirtyä hoitovapaalta takaisin työelämään. Kotihoidon tuen keston lyhennyskö on hallituksen tarjoama keino työelämään siirtymisen helpottamiseksi? Perussuomalaiset pitävät hallituksen esitystä pakkokeinona, joka rajoittaa perheiden omia valintoja.
 
Perussuomalaiset korostavat, että kotihoidon tuki on tärkeä järjestelmä, joka auttaa ja kannustaa vanhempia huolehtimaan pienistä lapsistaan. Se edistää lasten hyvinvointia ja vähentää päivähoitopaikkoihin meneviä julkisia varoja. Lisäksi se edistää pienen kansakuntamme elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä perhearvoja ja syntyvyyttä.
 
Hätäisten leikkaussuunnitelmien sijaan lapsiperheiden asemasta ja lastenhoidon järjestämisestä tarvitaan syvällistä arvokeskustelua, jotta päätökset voidaan tehdä kestävälle pohjalle.
 


Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Perussuomalaiset rp
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava, Perussuomalaiset rp:n varapuheenjohtaja
hanna.mantyla@eduskunta.fi
p. 09 4321 3126

Julkaistu 02.03.2012 klo 14:54