AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset kyseenalaistavat Keskustan uskottavuuden
Keskusta on ilmoittanut jättävänsä välikysymyksen kotihoidontuen tulevaisuudesta. Perussuomalaiset pitävät kysymyksen aihetta tärkeänä, sillä yhteiskunnallista keskustelua tulevaisuuden perhepolitiikan arvoista tarvitaan kipeästi.
Kyseenalaistamme kuitenkin keskustan uskottavuuden tässä asiassa. Aihetta käsittelevässä tiedotteessaan keskusta toteaa seuraavasti: ”Perheiden hyvinvointi ja kotihoidontuki ovat keskustalle sydämen asia, jonka puolesta olemme toimineet vuosikymmeniä.”. Kun otetaan huomioon lapsiperheiden tilanteen kehitys keskustan hallituskaudella, voidaan todeta, että edellä mainittu väite on vailla todellisuuspohjaa.

Köyhien lapsiperheiden määrä on koko 2000-luvun ajan jatkanut kasvuaan. Samaten lasten huostaanotot ovat keskustan valtakaudella lisääntyneet: vuonna 2003 niiden määrä oli 8422, ja vuonna 2010 jo 11 450. Huostaanottojen taustalla on usein vaikeita toimeentulo-ongelmia ja köyhyyttä, jotka ajavat perheet syvään kriisiin. Keskustan hallituskautensa aikana tekemät pienet korotukset lapsiperheiden tulonsiirtoihin eivät riittäneet kattamaan vuosien varrella syntynyttä jälkeenjääneisyyttä.

Näiden seikkojen valossa voi vain ihmetellä, kuinka keskusta kuvittelee nyt voivansa uskottavasti näyttäytyä pienituloisten lapsiperheiden asioiden puolestapuhujana sekä pehmeiden perhearvojen kannattajana.

Perussuomalaiset ovat käärineet hihat kotihoidontuen suhteen jo vuosia sitten ja tehneet aidosti työtä tuen korottamisen puolesta tyhjien sanojen sijaan. Emme missään tapauksessa hyväksy kotihoidontuen leikkauksia tai sen ajallista lyhennystä. Kotihoidontuen korottamisesta on jätetty Perussuomalaisten toimesta useita aloitteita, viimeisin lakialoite syksyllä 2011. Keskustan hallituskaudella sen enempää kuin nykyisenkään hallituksen aikana ei näihin aloitteisiin ole reagoitu millään tavalla.

Keskustalla olisi hallituksessa ollessaan ollut mahdollisuus puuttua kotihoidontuen jälkeenjääneisyyteen, mutta heillä ei ollut halua tähän. Sen sijaan keskustan valtakaudella kovat arvot perhepolitiikassa vahvistuivat, mikä näkyy valitettavan hyvin lapsiperheiden nykyisessä arjessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella.


Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Perussuomalaiset rp

Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava, Perussuomalaiset rp:n varapuheenjohtaja
hanna.mantyla@eduskunta.fi
p. 09 4321 3126
Esimerkki Perussuomalaisten aloitteesta kotihoidontuen korottamisesta:
 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_35_2011_p.shtml

Julkaistu 14.03.2012 klo 11:04