AJANKOHTAISTA
Kansanedustaja Pentti Oinonen: Wallin valtakunnanoikeuteen
Hallitus on kriisissä puolustusministeri Wallinin eduskunnassa antamien totuudenvastaisten lausuntojen takia. Wallin on tarkoituksellisesti johtanut eduskuntaa harhaan, minkä vuoksi perussuomalaisten Pentti Oinonen vaatii Wallinin viemistä valtakunnanoikeuteen. Puolustusministerinä hän syö myös puolustusvoimien uskottavuutta ja on toimillaan ratkaisevasti vaikuttanut maanpuolustushengen laskemiseen.
Oinosen mielestä on myös tarkoin tutkittava, onko koko pääministeri Kataisen hallitus mukana Wallinin harhautusoperaatiossa. Erityisen kiinnostavaa olisi myös selvittää, oliko RKP:n oikeusministeri Henriksson tietoinen Wallinin lainvastaisesta menettelystä, ja jos oli, miksi hän ei valan vannoneena oikeusministerinä puuttunut asiaan?

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Pentti Oinonen otti Kontiolahden torilla 17.3. järjestetyssä tapahtumassa kantaa Wallinin tilanteen lisäksi myös muun muassa Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamiseen. Itä-suomalaista kansanedustajaa huolestuttaa henkilökohtaisesti eniten juuri Pohjois-Karjalan tilanne. ”Heitetäänkö Pohjois-Karjalan väki tykin ruuaksi Etelä-Suomen kustannuksella?” Oinonen kysyi. Puolustusministeri Wallinin allekirjoittamassa ohjauskirjeessä kun todetaan, että ”alueellisen puolustuksen toteuttamistapaa tarkennetaan. Koko valtakuntaa puolustetaan, mutta puolustuksen painopiste muodostuu rajoitetummalle alueelle. Joukkojen määrän vähentämisen seurauksena puolustus harventuu.”

Oinosen mukaan hallitus on toimillaan heikentämässä myös merkittävästi perinteistä maanpuolustustahtoa. Tästä vakavana esimerkkinä voidaan pitää Kauhavaa, jossa maakuntajoukkojen vapaaehtoiset palauttivat protestiksi varusteitaan, ja on vain ajan kysymys, milloin muut seuraavat perässä. Oinonen kyseenalaistikin puheessaan maakuntajoukkojen toiminnan tulevaisuuden tilanteessa, jossa niille ei jäisi enää varuskuntia, joihin ne voisivat tukeutua.


Lisätietoja:
Pentti Oinonen
puh. 050 512 2472


Julkaistu 19.03.2012 klo 14:00