AJANKOHTAISTA
Hallitus sysää vastuun talouskriisin kustannuksista pienituloisten harteille
Perussuomalaiset ovat pettyneet hallituksen tapaan maksattaa talouskriisin kustannukset pienituloisilla.
Hallituksen päätös korottaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä on sosiaalisesti vastuutonta politiikkaa. Perussuomalaiset jättäisivät korotusten ulkopuolelle ainakin elintarvikkeet ja lääkkeet, jotta vähävaraiset eivät joutuisi tinkimään terveydestään. Myöskään lapsiperheiden lapsilisien indeksikorotusten jäädytyksiä Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä.

Perussuomalaiset paheksuvat myös hallituksen tapaa ulkoistaa rahoitukseen liittyvät ongelmat kunnille. Hallituksen päätös leikata kunnilta valtionosuuksia sadoilla miljoonilla euroilla osoittaa hallitukselta selkärangattomuutta. Kuntien peruspalveluja käyttävät eniten pienituloiset, joten tämäkin leikkaus osuu raskaimmin heihin.

Yhtiöverohyvitysjärjestelmä purettava tuloerojen kasvun pysäyttämiseksi

Tämän hetkinen yhtiöverohyvitysjärjestelmä verovapaine osinkotuloineen on keskeinen syy 90-luvulta lähtien räjähdysmäisesti kasvaneisiin tuloeroihin. Verovapaata osinkotuloa jaetaan noin 2 miljardia euroa vuodessa, josta 1 miljardi kilahtaa Suomen suurituloisimman prosentin taskuun. Suurituloisin tulokymmenys saa osinkotuloista yli 80 prosenttia. Tällaista verotusjärjestelmää ei voida Perussuomalaisten mielestä pitää oikeudenmukaisena, joten se tulisi purkaa. Listaamattomille pk-yrityksille Perussuomalaiset kuitenkin haluavat jättää selvän verokannustimen.

Hallitus lyhytnäköinen alimitoittaessaan poliisien ja harmaan talouden torjunnan resursoinnin

Perussuomalaiset ihmettelevät hallituksen sopeutustoimien lyhytnäköisyyttä. Hallitus esittää poliisille ja harmaan talouden torjuntaan riittämättömiä resursseja, eikä huomioi kauaskantoisempia seurauksia. Tuoreen raportin mukaan poliisin toiminnan ylläpitäminen edes nykyisellään edellyttäisi noin 40 miljoonan euron lisäpanostusta. Perussuomalaiset olisivat tähän valmiita, sillä sisäisestä turvallisuudesta ei voida tinkiä. Perussuomalaiset huomauttavat myös, että harmaan talouden torjuntaan panostamalla voidaan saavuttaa satojen miljoonien eurojen lisätuloja valtiolle.

Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä siitä, että hallitus on omaksunut perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista mm. Wahlroos-veroon, tutkimus- ja kehitysverotukeen sekä ratainvestointeihin liittyvät esitykset.


Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
puh. 050-5122788

Julkaistu 05.04.2012 klo 07:48