AJANKOHTAISTA
Kehyspäätös kertoo karua kieltä hallituksen arvomaailmasta
Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013–2016. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner:
Elämme epävarmoja aikoja, jotka vaativat päättäjiltä tarkoin harkittuja ratkaisuja. Liian voimakas sopeutus nykysuhdanteessa saattaa helposti tukahduttaa heiveröisen talouskasvun, mutta samalla kunnianhimoton sopeutusohjelma voi hermostuttaa lainamarkkinat. Kun katsoo Kataisen hallituksen esitystä valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2013–2016, on vaikea pitää sitä loppuun asti mietittynä.

Perussuomalaiset ehdottavat vastuullisempaa kaksi plus yksi -mallia valtiontalouden sopeuttamiselle: Sopisimme nyt noin kahden miljardin leikkauksista ja veronkorotuksista, jotka kohdistettaisiin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, ja samalla varautuisimme etukäteen n. miljardin lisäsäästöihin ja veronkorotuksiin, mikäli nyt tehty ratkaisu olisi riittämätön.

Hallitus kurittaa heikko-osaisia

Kataisen hallitus mainostaa toteuttavansa kehyspäätöksen säästöt niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo turvataan. Totuus on jälleen kerran toisenlainen. Korottamalla kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja jäädyttämällä lapsilisien indeksikorotukset hallitus kurittaa kohtuuttomasti nimenomaan yhteiskuntamme heikko-osaisia. Säästöjä kerätään niin pienituloisten eläkeläisten, köyhien lapsiperheiden kuin opiskelijoidenkin taskuista. Tämä on selvä signaali siitä, millainen arvomaailma hallituksella on.
 
Perussuomalaisten mielestä korotusten ulkopuolelle olisi pitänyt jättää ainakin elintarvikkeet ja lääkkeet. Vielä ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaisten tasaverojen korottamista. Erityisesti valtiovarainministeri Urpilainen jaksoi puheissaan kyllästymiseen saakka toistaa sanovansa tasaverokehitykselle jyrkän ein.
 
Mielestämme hallituksen tulisi ensisijaisesti turvata kansalaisten perustoimeentulo. Suomessa lähes miljoona ihmistä kärsii köyhyydestä samaan aikaan kun suurituloisimpien tulot ovat jatkuvasti kasvaneet. Yhteiskunnan eriarvoistuessa pahoinvointi, syrjäytyminen ja huostaanotot lisääntyvät. Kansalaisten perusturvan taso on nyt suhteellisesti ottaen jopa pienempi kuin parikymmentä vuotta sitten.
 
Perussuomalaiset paheksuvat hallituksen päätöstä leikata kunnilta satoja miljoonia euroja. Käytännössä hallitus ajaa kuntia pakkoliitoksiin viemällä niiden rahat. Leikkausten seurauksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto tulee väistämättä heikkenemään rajusti, mistä kärsivät ennen kaikkea pienituloiset, jotka näitä palveluja eniten käyttävät.

Perussuomalaiset oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta

Perussuomalaiset haluavat kehittää verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan ja purkaa nykyisenkaltaisen yhtiöverohyvitysjärjestelmän. Suomessa jaetaan vuosittain noin 2 miljardia euroa verovapaata osinkotuloa, josta suurituloiset saavat lähes kaiken. Juuri tämä suurituloisten verovapaus on keskeinen syy 1990-luvulta lähtien räjähdysmäisesti kasvaneisiin tuloeroihin. Pienyrittäjiä tukeaksemme haluamme kuitenkin jättää listaamattomille pk-yrityksille selvän verokannustimen.
 
Keskeinen osa Perussuomalaisten kehysehdotusta on satojen miljoonien alennus energia- ja polttoaineveroihin. Ne ovat luonteeltaan tasaveroja ja kohdistuvat näin jälleen kerran ankarimmin pienituloisiin. Perussuomalaiset muistuttavat hallitusta siitä, että toteutetut energia- ja polttoaineveronkorotukset ovat jo nyt aiheuttaneet teollisuutemme kilpailukyvylle mittavan vahingon. Alhainen energianhinta on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu tärkeäksi syyksi investoida maahan. Tuoreena esimerkkinä tästä on Facebookin päätös valita Ruotsi sijaintipaikaksi Euroopan datakeskukselleen juuri sähköverokannan edullisuuden takia.

Harmaan talouden tehokas torjunta toisi lisätuloja valtiolle

Oikeudenmukaisemman verotuksen ohella olemme toistuvasti korostaneet harmaan talouden vastaisten toimenpiteiden merkitystä. Jostain syystä hallitus ei halua puuttua tähän riittävin resurssein, vaikka useiden arvioiden mukaan merkittävämpi panostus johtaisi kehyskauden lopulla satojen miljoonien lisätuloihin valtiolle.
 
Myös poliisille hallitus esittää alimitoitettuja resursseja. Hallitus on lisäämässä kehyskaudella poliisille vain 10–30 miljoonaa euroa, vaikka tuoreen raportin mukaan pelkästään poliisin nykyisen palvelutason ylläpitäminen vaatisi vähintään 40 miljoonan euron lisäpanostuksen. Hallituksen esitys tarkoittaa poliisille irtisanomisia ja palvelutason heikkenemistä. Perussuomalaiset eivät ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään yhteiskunnan perusturvallisuudesta.
 
Hallituksen kehyskaudelle suunnittelemat leikkaukset maa- ja metsätalouteen taas vaarantavat kotimaisen ruoantuotannon kannattavuuden ja maamme huoltovarmuuden. Perussuomalaiset vaativat, että sukupolvenvaihdoksiin taataan riittävät resurssit, jotta kotimainen maa- ja metsätalous säilyisi elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Samalla turvattaisiin myös metsäteollisuutemme raaka-ainesaatavuus.

Koulutuksesta säästäminen lyhytnäköistä

Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan koulutusta koskevista leikkauspäätöksistä. Hallitusohjelmassa luvataan opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista, mutta lisäleikkaukset tuovat tullessaan toiminnan supistamista ja laadun heikkenemistä niin peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen kuin yliopistoille. Perussuomalaiset muistuttavatkin, että väärästä paikasta ei kannata säästää. Tällä menolla maailman parasta peruskoulutusta ei kohta enää ole. Nämä lyhytnäköiset säästöpäätökset murentavat myös tulevaa talouskasvua, sillä Suomen kilpailuvaltti perustuu pitkälti korkeasti koulutettuun ja osaavaan työvoimaan.
 
Kehyspäätöksen hyvät kohdat on kopioitu lähes suoraan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista. Perussuomalaisten esittämä Wahlroos-vero on muunnettu suurituloisille solidaarisemmaksi solidaarisuusveroksi. Myös t&k-verotuki, poistojen korottaminen, sekä lisäpanostukset nuorisotyöttömyyden torjuntaan ovat lähes suoraan varjobudjetistamme. Olemme tyytyväisiä siitä, että olemme oppositiosta käsin pystyneet saamaan linjojamme läpi jopa paremmin kuin tietyt hallituspuolueet. Tietysti ihmetyttää, miten nopeasti hallituspuolueiden takki on näissä asioissa kääntynyt. Vielä joulukuun budjettiäänestyksessä hallituspuolueet yksimielisesti tyrmäsivät käytännössä samat ehdotukset vastuuttomina, mutta nyt ne ovatkin hallituksen ehdottamina vastuullista politiikkaa.
 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tulee valiokuntakäsittelyn aikana esittämään tarkemmin oman paremman ja oikeudenmukaisemman vaihtoehdon valtiontalouden sopeuttamiseksi.


 
Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
puh. 050-512 2788

Julkaistu 12.04.2012 klo 08:04