AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset huolissaan mielenterveyspotilaiden tilanteesta Suomessa
Mielenterveysongelmat ja psyykkinen pahoinvointi koskettavat ikään katsomatta yhä useampaa suomalaista. Aivan liian usein saamme lukea lehdistä tapauksista, joissa apua hakenut ja sitä ilman jäänyt on lopulta päätynyt raadolliseen, traagiseen ratkaisuun joko omansa tai toisen elämän suhteen. Pahimmillaan hinnan yhteiskunnan laiminlyönneistä joutuvat maksamaan täysin viattomat sivulliset.
Perussuomalaiset haluavat herättää avointa, rakentavaa ja puoluerajat ylittävää keskustelua mielenterveystyön sekä mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien tilanteesta. Eduskunnassa on tämän viikon tiistaina jätetty perussuomalaisten kansanedustajien toimesta keskustelualoite, jossa ehdotetaan, että eduskunta kävisi aiheesta ajankohtaiskeskustelun. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Hanna Mäntylä.

Lasten ja nuorten mielenterveystyön käytännöt ovat hyvin kirjavat eri puolella Suomea. Ongelmat monimutkaistuvat, mutta niihin puuttumisen mahdollisuudet ovat nykyisellään heikot. Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen eivät toteudu läheskään parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman asianmukaista tukea jäävien lasten ja nuorten kohdalla syrjäytymisen riski on erityisen suuri.

Myös ikääntyvissä on yhä enemmän mielenterveydenongelmista kärsiviä. Suomessa noin joka toinen päivä vanhus päätyy itsemurhaan. On myös muistettava, että mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien hoitajina on paljon heidän läheisiään, omaishoitajia, joiden jaksaminen arjessa voi olla hyvinkin haastavaa. Vaarana on uupuminen ja lopulta oma sairastuminen. Tämän ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää.

Masennus on yhä suurempi sairauspoissaolojen ja jopa työkyvyttömyyden aiheuttaja. Arvioiden mukaan yli 400 000 suomalaista käyttää päivittäin lääkitystä selvitäkseen arjesta. Kyse on paitsi kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta, myös yhteiskunnallisesti tarkastellen ongelmasta, jolla on hyvin moniulotteiset vaikutukset sekä yhteisö- että yksilötasolla. Mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien ihmisoikeudet ovat myös asia, josta olisi tarpeellista käydä yhteiskunnallista arvokeskustelua.

Mielenterveystyössä on yhä enemmän siirrytty käytäntöön, jossa lääkitys saattaa olla ainoa tarjottava vaihtoehto. Yhä harvempi terapiaa tai muuta hoitoa tarvitseva saa apua. Avohoidon piirissä potilas jää ilman tukea, ja toisaalta hoitopaikkojen riittämättömyyden vuoksi avohoitoon joutuu myös sellaisia potilaita, jotka tarvitsisivat jatkuvaa tukea ja hoitoa.

Mielenterveystyön ja –hoidon tämänhetkinen tilanne on koko yhteiskuntaa koskeva asia. Jokaiselle apua tarvitsevalle tulisi sitä tarjota – ennen kuin on liian myöhäistä.


Lisätietoja:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, Perussuomalaiset rp. 1. vpj.
Puh. (09) 4321 3126

Julkaistu 27.04.2012 klo 11:07