AJANKOHTAISTA
Väärinkäytöksiin syyllistyneet poliittiset nuorisojärjestöt saatava vastuuseen
Perussuomalaisten Nuorten hallituksen kannanotto: Helsingin Sanomissa 11.5. annettiin ymmärtää, että kaikki poliittiset nuorisojärjestöt olisivat vääristelleet jäsenmääriään, vaikka kyseessä on tiettyjen vanhojen puolueiden synti.

Valtionavustuslain pykälän 21, sen kolmannen momentin mukaan tuki on lopetettava ja jo maksettu palautettava, jos tukea hakeva taho on ”antanut valtionapuviranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan valtionavustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan”.Jäsenmäärä vaikuttaa olennaisesti poliittisen nuorisojärjestön saamaan avustukseen. Sosialidemokraattisten opiskelijoiden entisen pääsihteerin Mikko Saulin mukaan järjestö on vääristellyt tietoisesti jäsenmääriään. Kyseinen järjestö tuskin on ainoa vääristelyyn syyllistynyt. Perussuomalaiset Nuoret teki oikeuskanslerille kantelun Keskustanuorten saamista valtionavustuksista jo vuonna 2010, koska epäilimme järjestön vääristelleen jäsenmääräänsä. Oikeuskansleri ei silloin vienyt asiaa eteenpäin.– Virheellisen jäsenmäärän ilmoittamisessa täyttyy avustuspetoksen tunnusmerkit, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo huomauttaa.

Mikko Saulin mukaan hallittu jäsenmäärien alasajo suoritettiin ”kolmen suurimman puolueen kesken”. Tiedon on nimettömänä vahvistanut entinen Demarinuorten puheenjohtaja.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että valtiontalouden tarkastusvirasto käynnistää asiassa tutkinnan Demarinuorten, Kokoomusnuorten, Keskustanuorten ja niiden opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Julkisuudessa olleiden raskauttavien tietojen nojalla vaadimme, että Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen vuoden 2012 valtiontuet uudelleenkäsittelyyn.Kokoomusnuoret perustelee vuoden 2010 ylijäämäistä 150 000 euron tulostaan sillä, että järjestö säästi varoja vuoden 2011 eduskuntavaaleihin, vaikka tuet haetaan nimenomaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 ei ole voitu myöntää tukea vuonna 2011 järjestettävien vaalien kuluihin. Katsomme, että Kokoomusnuoret on valtionavustuslain pykälän 21, sen neljännen momentin mukaisesti "olennaisesti rikkonut valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja".–  Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Kokoomusnuoret ei ole käyttänyt tukiosuutta valtionavustuspäätöksen edellyttämällä tavalla. Ilmeisen perusteettomasti saatu ja käytetty tukiosuus on palautettava välittömästi, kuten valtionavustuslain pykälässä 20 vaaditaan. Sama koskee muita mahdollisesti väärinkäytöksiin syyllistyneitä järjestöjä, Elo vaatii.

Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet täytyy puolittaa, sillä väärinkäytökset osoittavat,  että avustusten todellinen tarve on nykyistä tasoa merkittävästi pienempi. Tukivastuuta täytyy siirtää enemmän puolueille, jotka nekin saavat huomattavia summia valtiolta puoluetukena. 


Perussuomalaiset Nuoret kannattaa pääministeri Jyrki Kataisen esitystä poliittisten nuorisojärjestöjen tuen jakamisesta parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Olemme esittäneet samaa mallia viime syksynä. Kansanedustaja Ville Vähämäki (ps) valmistelee asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.


Lisätietoja:

Simon Elo


Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja


simon.elo@ps-nuoret.net


p. 0400 988960


Julkaistu 15.05.2012 klo 12:19
Kirjoittaja: Simon Elo