AJANKOHTAISTA
Kuntaministerin kömmähdys
Kuntaministeri Henna Virkkunen (Kok.) unohti pyytää Perussuomalaisilta puolueena lausuntoa kuntarakenneuudistuksesta. Nolon tilanteesta tekee se, että kaikilta muilta puolueilta lausunto pyydettiin jo viikkoja ennen takarajaa.

Syynä kömmähdykseen oli se, että PS puuttui jostain syystä ministeriön postituslistalta, eikä kenellekään tullut mieleen, jäikö maan kolmanneksi suurimmalta puolueelta kanta kuntauudistukseen kysymättä.

Kun virhe sitten huomattiin, asia korjattiin ja sitä pyydettiin anteeksi – kuntaministeri  Virkkusen toimesta – ja kömmähdys annettiin anteeksi Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan, Pirkko Ruohonen-Lernerin toimesta.

Alla oleva lausunto annettiin puolueen kantana ja se on nyt asianmukaisesti liitetty muiden puolueiden lausuntojen rinnalle yhtäläisen tarkastelun kohteeksi.

Lausuntopyyntö VM024:00/2011

Perussuomalaisten lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista:

Perussuomalaiset eivät kannata kuntien pakkoliitoksia. Keskustan ajama Paras-hanke on vain meikattu esitys Kataisen hallituksen kuntauudistusesityksestä. Kuntia on turha syyllistää. Niille on syydetty lainsäädännöllä velvoitteita yhä kasvavassa määrin viimeisen 12 vuoden aikana. Valtionosuuksia ei ole nostettu samassa suhteessa, päinvastoin. 

Ratkaisu tulevaisuuden ja tämän hetken haasteisiin ei löydy kuntaliitoksista, koska tutkimusten mukaan asukaskohtainen kustannus ei juuri vaihtele kuntakoon mukaan. Aivan pienimmät kunnat ja toisaalta suurimmat kunnat ja kaupungit ovat tehottomimpia. Tehokkaimpia ovat tämän vertailun pohjalta 10 000-40 000 asukkaan kunnat. Pienen kunnan liittäminen isoon kuntaan ei tuo säästöä, ellei palveluverkostoa pureta. Perustuslain mukaan kansalaiset on kuitenkin hoidettava joka puolella Suomea. Valtionosuusjärjestelmä on rakennettu takaamaan tämän toteutuminen. Väestörakenteeltaan hankala alue liitetään isompaan, jolloin verojen tulotasaus heikkenee, ja seurauksena on lisää ongelmia, kun rahoitus vain kiristyy.


Perussuomalaiset rp.

Ossi Sandvik

Puoluesihteeri


Julkaistu 28.05.2012 klo 09:37