AJANKOHTAISTA
Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on aivopesua
Kansanedustaja Juho Eerola esitteli eduskunnan Kansalaisinfossa 29.5. lakialoitteensa vieraannuttamisen ehkäisemiseksi vanhempien eron jälkeen. Eerolan lakialoite täydentäisi lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Kansalaisinfon 29.5. teemana oli ”Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on väkivaltaa”. Infossa esiintyneet asiantuntijat lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, psykiatri Sirpa Taskinen ja yhteisöpedagogi Jari Koponen pitivät lakialoitetta oikeana tapana ratkaista ongelma, jossa vanhempi estää tai hankaloittaa toisen vanhemman tapaamisia lapsen kanssa.

Asiantuntijat olivat samaa mieltä lapsen vieraannuttamisen aiheuttamista haitoista lapsen kasvulle ja kehitykselle. Vieraannutettujen lasten ja nuorten ongelmia ovat mm. voimakkaat vihan tunteet, monet psykosomaattiset oireet, itseluottamuksen puute, masennus, itsetuhoajatukset, vaikeudet luottaa muihin ihmisiin, univaikeudet sekä lojaliteettiristiriidat.

Lapsi ohjelmoidaan tapaajavanhempaa vastaan

Käytännössä lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta tarkoittaa lapsen mielen manipulointia, ohjelmointia sekä aivopesua. Vieraannuttamalla lapsi käännetään tapaajavanhempaa vastaan. Lapseen istutettu käsitys tapaajavanhemmasta ei tavallisesti ole missään suhteessa tämän ominaisuuksiin vanhempana. Usein vieraannutettu lapsi pyrkii myös itse vieraantumaan tapaajavanhemmastaan – olettaen sen olevan hänen oma tahtonsa.

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta on hyvin yleistä pitkittyneissä huoltoriidoissa. Tilastojen perusteella on laskettu, että 30 000 lasta kohtaa vuosittain vanhempiensa eron ja heistä 10 000 menettää toisen vanhempansa – yleensä isän – kokonaan ja toinen 10 000 osittain.

Julkaistu 05.06.2012 klo 08:00