AJANKOHTAISTA
Saattohoidolla kuntakohtaiset tavoitteet
Kansanedustaja Arja Juvonen on tehnyt eduskunnassa lisätalousarvioaloitteen määrärahan osoittamisesta saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseksi ammatillisessa hoitoalan koulutuksessa.

 -Suomalainen saattohoito, sen osaaminen ja opettaminen kaipaavat tuntuvia resursseja, sillä ilman inhimillistä ja hyvää saattohoitoa ei ole olemassa hyvää hoitoprosessia, Juvonen toteaa. 

Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisen tarve on tullut julkisuudessa esille hyvin konkreettisella tavalla. Myös eutanasiakeskustelua on käyty. Keskustelun viriäminen kertoo hoidettavien ja heidän omaistensa todellisesta hädästä sekä pelosta, että riittävää kivunlievitystä tai hoitoa ei kuoleman lähestyessä ole mahdollista saada.

-Saattohoitokäytännöissä on valtavasti eroja, kertoo Juvonen, joka on työskennellyt pitkään vanhustenhoidossa. Juvonen on koulutukseltaan geronomi (AMK).

Espoon kaupunginvaltuutettuna toimiva Juvonen on herätellyt saattohoitokeskustelua jo vuonna 2010 tekemällään valtuustokysymyksellä, johon on liittynyt toivomus Espoon kaupungin oman, kuntakohtaisen saattohoitosuunnitelman valmistelusta ja laatimisesta. Saattohoitosuunnitelman tehtävänä olisi linjata kunnan palvelut ja mahdollisuudet saattohoidon toteuttajana kuntalaiselle. Toivomus on hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa ja asian etenemistä odotetaan seuraavaksi Espoon kaupunginhallitukseen. Valtakunnallisia kuntakohtaisia saattohoitosuunnitelmia on esitetty laadittavaksi myös sosiaali- ja terveysministeriön antamassa ohjeistuksessa Hyvä saattohoito Suomessa, joskaan ohjeistusta ei ole otettu Suomessa vakavasti.

-Yhtenä suurena tavoitteena on saada kuntakohtaiset saattohoitosuunnitelmat kattamaan koko maan. Sen työn käynnistämisessä ja eteenpäin viemisessä Suomen toiseksi suurin kaupunki Espoo voisi olla suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä, jota muut voivat seurata,  Juvonen sanoo.

 

Lisätiedot

Arja Juvonen

Kansanedustaja/ps 

050 5311108


Julkaistu 07.06.2012 klo 08:00