AJANKOHTAISTA
Nuorten välivuodet ja työvoimapula
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner kysyi eduskunnan kyselytunnilla 26.3.2009 opetusministeri Henna Virkkuselta korkeakouluopintojen aikaistamisesta.

Ote eduskunnan pöytäkirjasta

Pirkko Ruohonen-Lerner:  Arvoisa puhemies! Suomessa korkeakoulutus aloitetaan myöhään, keskimäärin 21-vuotiaana. Tulevaisuudessa uhkaavan työvoimapulan vuoksi olisi tärkeää nopeuttaa nuorten opintojen aloittamista ja työelämään siirtymistä.

Ongelmana ovat välivuodet, joita nuoret joutuvat pitämään, mikäli toivottu opiskelupaikka jää saamatta. Välivuosien aikana opiskellaan usein jotakin vähemmän kiinnostavaa alaa, joka unohdetaan, kun haluttuun korkeakouluun päästään.

Tässä hukataan yhteiskunnan varojen ohella nuorten aikaa ja rahaa. Työelämään siirtymistä hidastavat välivuosien lisäksi hanttihommat, joita opiskelijat joutuvat opintojensa ohella tekemään. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä:

Minkälaisiin todellisiin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä pääsykoejärjestelmän kehittämiseksi ja nuorten välivuosien vähentämiseksi?

Opetusministeri Henna Virkkunen:  Arvoisa puhemies! Muutama viikko sitten pidetyssä hallituksen politiikkariihessähän nousi pääaiheeksi nimenomaan työurien pidentäminen molemmista päistä, jolla halutaan vastata tähän julkisen talouden kestävyyteen tulevaisuudessa, ja siinä nimenomaan nuorten työurat olivat keskeisinä keskustelun ja päätöksenteon kohteina, ja päädyimme erityisesti nyt ajamaan eteenpäin sen tyyppisiä toimenpiteitä, joilla parannetaan opintojen ohjausta koko matkalla perusopetuksesta aina työelämään saakka.

Tähän tulee erillinen työryhmä, joka ryhtyy nyt käymään läpi erityisesti näitä nivelvaiheita, koska nuoret tarvitsevat myös ohjausta siinä, että he tietäisivät, mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja mille aloille heidän kannattaa suuntautua, kuinka sinne haetaan.

Toinen kysymys on sitten nimenomaan toiselta asteelta korkea-asteelle siirtyminen ja siihen liittyvät valintamenettelyt. Nehän ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen itsensä päätettävissä olevia asioita, mutta meillä on yhteinen neuvottelukunta, jonka kanssa tämän vuoden aikana käymme nämä ehdotukset läpi, ja hallitus on edellyttänyt, että sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut tekevät omat esityksensä tämän vuoden aikana siitä, miten ylioppilaiden pääsyä korkea-asteen opintoihin voidaan nopeuttaa.

Puhemies: Kysymys on loppuun käsitelty.

 

Julkaistu 26.03.2009 klo 17:00
Kirjoittaja: Pirkko Ruohonen-Lerner