AJANKOHTAISTA
SUOMI SELVIÄÄ PERUSSUOMALAISIN OPEIN
Perussuomalaisten ratkaisu valtiontalouden ongelmiin vuoteen 2017 saakka on selkeä, perusteltu ja selvää suomea.

Perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnan jäsenet ovat laatineet vastalauseen hallituksen esityksille. Vastalauseessa käydään kaikki hallinnonalat seikkaperäisesti läpi ja esitetään jokaiseen perusteltu, perussuomalainen vaihtoehto.


Kaksi porrasta 

Perussuomalaisten vaihtoehto perustuu kaksiportaiseen, kaksi plus yksi, suunnitelmaan valtiontalouden sopeuttamiseksi. Ensimmäisessä portaassa leikkauksia ja veronkorotuksia olisi noin kaksi miljardia vuoteen 2015 mennessä. Samalla sovittaisiin etukäteen miljardin euron lisäsäästöistä ja veronkorotuksista, jotka astuisivat voimaan, jos esimerkiksi vähintään kaksi kolmesta suuresta luottoluokituslaitoksesta alentaisi Suomen luottotasoa ja Suomen valtionvelkakirjojen korkoero Saksaan ylittäisi yhden prosenttiyksikön. Toinen porras toimisi valtiotalouden sopeutuksen "ydinpelotteena", jonka olemassaolo rauhoittaisi markkinoita niin, ettei sitä tarvitsisi todennäköisesti koskaan käyttää.


Oikeudenmukaisuutta verotukseen

Perussuomalaisten mielestä ALV:n korotus heikentää - ei vain köyhimpien asemaa - vaan mutkan kautta viennin kilpailukykyä, sillä arvonlisäveronkorotus kiihdyttää väistämättä inflaatiota.

Puolue haluaa muuttaa verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan mm. purkamalla nykyisenkaltaisen yhtiöverohyvitysjärjestelmän. Tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi jaetaan vuosittain noin 2 miljardia euroa verovapaata osinkotuloa. Suurituloisin kymmenys saa näistä "vapaaeuroista" yli 80 prosenttia ja näistä suurituloisimmat jopa noin 1 000 000 000 euroa!

Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet muistuttavat vastalauseessaan vielä mm. siitä, että energiaverot ovat tasaveroja. Tämä on isku nimenomaan pienituloisimpien kasvoille.

 

Satoja miljardeja kaivoksista

Perussuomalaiset haluaa lopettaa mineraalivarantomme ilmaisjakelun monikansallisille yrityksille. On arvioitu, että maaperässämme uinuu mineraalivaroja satojen miljardien arvosta. PS ehdottaakin, että valtio perustaa kaivostoimintaan sijoittavan yhtiön, joka saisi - automaattisesti - 1 - 49 prosentin osuuden haluamistaan uusista kaivoslisensseistä.

Lisäksi PS haluaa säädettäväksi kaivosveron, jonka tuotoista annettaisiin tukea kaivospaikkakunnille ja osa rahastoitaisiin tulevaisuuden varalle niin, että vielä syntymättömät sukupolvet saisivat osansa Suomen maaperän varallisuudesta.


Työtä työttömille

Perussuomalaiset haluaa panostaa vuositasolla 50 miljoonaa euroa enemmän (kuin hallituksen 20 miljoonan esitys) pitkäaikais-, nuoriso- sekä yli 50-vuotiaiden työttömyyden torjuntaan. Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset muistuttavat, että työllisyystilanne on vakava: työttömiä on tälläkin hetkellä viisi kertaa enemmän kuin vapaita työpaikkoja.


Terveyserojen kaventaminen tärkeintä

Viime vuosina rikkaiden ja köyhien terveyserot ovat revenneet ja esimerkiksi elinajanodotteet isopalkkaisten ja pienituloisten - varsinkin miesten - välillä ovat kasvaneet yli kymmeneen vuoteen.

Köyhimmät käyttävät julkista terveydenhoitoa eniten ja lääkekorvausten aiottu pienentäminen puolestaan nostaa osalle vähävaraisimpia ylittämättömän kynnyksen lääkkeiden ostolle.

PS:n mielestä resursseja tulee kohdentaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin ja peruspalveluihin, sillä niiden avulla terveyseroja voidaan kaventaa kustannustehokkaasti.


Kunniavelka maksuun

Perussuomalaiset painottavat, että elämme aikaa, jolloin valtiovallalla on viimeiset vuodet kunniavelan maksamiseen isänmaata puolustaneille veteraaneille. Perussuomalaiset vaativat veteraanien kuntoutukseen lisää 8 miljoonaa euroa.


Pieni luo suurta ja tutkimus tuottaa

Hallituksen aikomukset leikata opetuksesta ja tutkimuksesta leikkaavat vastaan sanomattomasti myös osaamista ja tämä johtaa menetettyyn tietotaitoon. Pois hukatun osaamisen ja tietotaidon uudelleenrakentaminen voi viedä vuosikymmeniä. Edellä kuvattu välinpitämättömyys heikentää myös maamme kilpailukykyä, joka perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja ammattitaitoon.

Kouluissa erityistä huomiota tulee valiokunnan jäsenten mielestä kiinnittää riittävän pieniin ryhmäkokoihin, toimivaan opintojen ohjaamiseen.


Kansanvaltaa kehitysapurahoilla

Kataisen-Urpilaisen hallitus haluaa korottaa - kaavamaisesti - kehitysapuun käytetyn rahan määrää 500 miljoonalla eurolla vuodessa eli nykyisestä 1 124 000 000 yli 1,6 miljardiin euroon.

Perussuomalaisten vaativat, että kehitysyhteistyöllä pystytään aidosti ja pysyvästi vähentämään kohdemaan väestön kärsimyksiä ja kohottamaan avun kohteena oleva maa tai alue taloudellisesti mahdollisimman omavaraiseksi. Kehitysyhteistyön on myös tuettava demokraattista kehitystä!

Kehitysapurahojen tasoa tulisi PS:n mielestä leikata 300 miljoonalla eurolla. Tämä merkitsisi sitä, että taso palautuisi vuosien 1994 – 2004 tasolle.

Viisaasti kohdennettu kehitysapu tuottaisi parempia tuloksia nykyistä pienemmillä panoksilla.

Kehitysavussaan Suomen tulisi keskittyä ennen muuta vahvuuksiinsa eli esimerkiksi puhtaaseen veteen ja koulutukseen.


Jo riittää lepsuilu!

Suomen harjoittama maahanmuuttopolitiikka on huomattavasti lepsumpaa kuin muiden EU-maiden. Perussuomalaisten mielestä Suomen on Ruotsin ja Tanskan tapaan edellytettävä pitävää näyttöä henkilöllisyydestä ja väitetystä sukulaisuussuhteesta. Suomeen on jonossa tällä hetkellä noin kymmenen tuhatta hakemusta. PS:n ehdottama uusi menettely toisi kehyskauden loppuun mennessä - neljänä vuotena - yhteensä noin 400 miljoonan euron säästöt. Tuolla summalla pystyisimme työllistämään vuodeksi osapuilleen kaikki nuorisotyöttömät.

Teksti: Seppo Huhta

Julkaistu 18.06.2012 klo 10:20