AJANKOHTAISTA
Perussuomalaisilta eriävä mielipide EVM-sopimuksen käsittelyjärjestyksestä
Perustuslakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Vesa-Matti Saarakkala, Tom Packalén ja Kimmo Kivelä ovat jättäneet valiokunnassa eriävän mielipiteen koskien EVM-sopimuksen käsittelyjärjestystä. Heidän mukaansa EVM-sopimuksen hyväksyminen tulisi mitä ilmeisimmin johtamaan Suomen vastuisiin, jotka vaarantaisivat Suomen valtion mahdollisuudet vastata perustuslain mukaisista velvoitteistaan.

- Näiden tulevaisuudessa realisoituvien vastuiden osalta käsittelyjärjestystä eduskunnassa on arvioitava paitsi absoluuttisen eurosumman kannalta myös suhteessa siihen, miten todennäköinen riski on, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Perussuomalaisten mukaan juuri todennäköisen riskin arvioiminen on viime aikojen tilannekehityksen vuoksi käynyt yhä ongelmallisemmaksi Suomen kaltaisen, valtiontaloutensa asiallisesti hoitaneen valtion kannalta.

- Espanjan kokoisen eurovaltion ajankohtainen kriisiytymiskehitys on viimeisin osoitus riskiarvion hankaluuksista. Vielä suuremman eurovaltion Italian tilanne ei myöskään vähennä riskiä, mielipiteessä todetaan. 

Saarakkalan, Packalénin ja Kivelän mielestä on ilmeistä, että EVM-sopimuksen mukainen 85 prosentin määräenemmistöin tapahtuva hätätilamenettely on lähiaikojen realiteetti. Suomen kohdalla puhutaan pahimmillaan 12,58 miljardin euron suuruisesta summasta.

- Ja pään auettua euromaiden velkaunionille tullaan todennäköisesti ennen pitkää ja jälleen vaatimaan Suomeltakin nopeita uusia muutoksia vakausmekanismiin Suomelle epäedulliseen suuntaan.

Perussuomalaisten mielestä EVM-sopimuksen hyväksyminen olisi reaalisilta vaikutuksiltaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta niin merkittävää toimivallan siirtoa kansainväliselle toimielimelle, että sopimuksen ja hyväksyminen vaatii eduskunnassa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

Lisätietoja:

Vesa-Matti Saarakkala, p. 050-512 0632

Tom Packalén, p. 040-717 0787
Julkaistu 19.06.2012 klo 09:36