AJANKOHTAISTA
Huomisen haasteet ratkaistaan yhdessä kuntalaisten kanssa
Perussuomalaisten mielestä koko Suomi tulee pitää asuttuna, koska emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa suurkaupungistumista kiihdyttäen. Kyse on koko suomalaisesta elämänmuodosta ja sen puolustamisesta.

Esimerkiksi elinvoimaisen maaseudun, pikkukaupungit mukaan lukien, asema nousee lähivuosina, koska maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuustekijät viittaavat siihen suuntaan. Jatkossa yksi keskeinen uusien innovaatioiden lähde on paikallisuuden ja tietynlaisen yhteisöllisyyden kokemus, jonka pohjalta on hyvä yhdessä rakentaa parempaa huomista. Onnistunut kuntapolitiikka edellyttää myös kansallista yhteisöllisyyttä, siksi Suomea ei tulekaan hallituksen tavoin jakaa menestyviin kaupunkeihin ja taantuvaan maaseutuun.

Tarvitsemme elinvoimaisia kuntia 

Suomen kuntien tulee olla sellaisia, että ne pystyvät huolehtimaan peruspalveluiden järjestämisestä alueellaan nykyisenkaltaisen valtionosuusjärjestelmän puitteissa. Koko maassa ei tarvitse olla yhtäläistä kunnallisveroastetta, koska elinkustannukset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Kuitenkin on huolehdittava siitä, etteivät erot kunnallisverotuksessa kasva liian suuriksi.

Kunnan tulee olla niin elinvoimainen, että esimerkiksi tarvetta ylikunnallisiin elinkeinotoimintoihin ei ole, vaan ne kyetään uskottavalla tavalla järjestämään kunnan itsensä toimesta. Tämä ei välttämättä katso kuntakokoa, sillä pienikin kunta voi olla innovatiivinen ja elinvoimainen, jos kohta on huomioitava myös se, että kuntien välinen ylikilpailu ei ole mielekästä.

Ylikunnallisista järjestelmistä demokraattiseen päätöksentekoon

Jotta kunta voi nykypäivänä olla elinvoimainen, on sen päätöksentekojärjestelmän oltava kuntalaisten seurattavissa. Vain näin kuntalaiset voivat demokraattisen prosessin eli vaalien perusteella antaa valtakirjan luottamushenkilöille edustaa kuntalaisia. Erilaisista ylikunnallisista järjestelmistä, jotka eivät ole vaaleilla valittuja, tulee siirtyä demokraattiseen päätöksentekoon. 

Esimerkiksi elinvoimaa lisäävä elinkeinopolitiikka kunnassa nousee todellisen kiinnostuksen kohteeksi vasta, kun se on kiinteä osa avointa ja normaalia päätöksentekojärjestelmää. Näin myös julkisin varoin rahoitettu elinkeinopolitiikka saa olemassaolon oikeutuksen. Elinkeinopolitiikka on välttämätön osa kansainvälistä kilpailua erityisesti nousevia talouksia vastaan, varsinkin kun otetaan huomioon Suomen verrattain liberaali yhteiskuntapolitiikka, joka ruokkii syrjäytymistä.

Perussuomalaiset eivät hyväksy pakkoliitoksia

Perussuomalaisten mielestä hallituksen kuntarakennetyöryhmän raportti on esityksenä kuntarakenteen pohjaksi järkyttävä. Se on keskittämiseen pyrkivä ja kaupungistumista korostava, mistä kertoo erityisesti suurten kaupunkikeskusten ympäryskuntien liittäminen osaksi suuria kaupunkeja. Koko Suomen ja demokratian sekä kansallisen tasapainon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että tehdään myös kuntaliitoksia, mutta niiden tulee tapahtua siten, että elävä maaseutu pikkukaupunkeineen nähdään tulevaisuuden kilpailukykytekijänä. Pakkoliitoksia perussuomalaiset eivät hyväksy. On korostettava paikallista kulttuuria ja paikallisia yhteistyösuuntia, ja yksi hyvä tapa sitouttaa kuntalaisia yhteiseen tekemiseen on järjestää kuntaliitoksista neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys tai kuntalaiskysely ja huomioida tulokset päätöksenteossa. Hallituksen piirissä kuntalaiset nähdään vain passiivisena massana. 

Hallitukselta puuttuu kokonaisnäkemys

Hallituksen kuntapolitiikka on ääripolitiikkaa käytännössä, eikä sitä voi pitää realistisena ja mielekkäänä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuyrityksenä, vaan pikemminkin uhkavaatimuksena. Nyt vaatimusta on vieläpä ryyditetty liimaamalla kuntakartan päälle raakile-terveydenhuoltosysteemi, jolla kuntakarttaa sitten perustellaan, kun muita perusteita ei löydy. Kaikki yritetään runnoa läpi mielettömällä kiireellä ilman kokonaisnäkemystä eikä parlamentarismia kunnioiteta valmistelussa.

Summa summarum. Paljon asioita olisi saavutettavissa kuntien sisällä, ja siinä mielessä on hyvä, että kuntia herätellään uudistumaan. Hallitus sekoiluineen ei kuitenkaan anna kunnille aitoa itsenäistä mahdollisuutta siihen. Vanhat puolueet ovat hallinneet niin eduskunnassa kuin kunnissa vuosikymmenet ja siksi varmin ja paras tapa onnistuneesti uudistaa kuntia paikalliset olosuhteet huomioiden on äänestää kunnallisvaaleissa 2012 perussuomalaista kuntavoimaa maamme valtuustoihin.

Lisätietoja:

Vesa-Matti Saarakkala, p. 050 512 0632


Julkaistu 24.06.2012 klo 23:59