AJANKOHTAISTA
Perussuomalaiset vaativat talouskasvua tukevaa, oikeudenmukaisempaa politiikkaa

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013, lähetekeskustelu

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner

Samalla kun Suomen talouden tilasta tulee aina vain synkempiä uutisia, vaikuttaa hallitus talouspoliittisesti täysin halvaantuneelta.  Tätä kuvaa hyvin se, että budjettiesityksen talouskasvua edistävät toimet on kopioitu lähes suoraan perussuomalaisten viime vuoden vaihtoehtobudjetista, jossa ehdotimme t&k-verotukea, poistojen korottamista ja panostuksia enkelirahoitukseen. Nyt nämä löytyvät lähes muuttumattomina hallituksen budjettiesityksestä. Olemme luonnollisesti tyytyväisiä siihen, että hallitus on kuunnellut perussuomalaisten järjen ääntä ja tarjoammekin hallitukselle mieluusti lisää talouspoliittista apua.

Perussuomalaisten tuleva vaihtoehtobudjetti sisältää useita talouskasvua ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Kasvupakettimme pitää sisällään ALV:n alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan ALV-huojennuksen, kotitalousvähennyksen korotuksen sekä työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen. Perussuomalaiset toivovat, että hallitus ei tällä kertaa hukkaa kallista aikaa vaan toteuttaa ehdottamamme kasvupaketin heti ensi vuoden alusta lähtien. Kiireellistä olisi myös ryhtyä toimiin kaikenikäisten työllistymisen edistämiseksi. Tällä hetkellä liian paljon työttömien osaamista valuu hukkaan ja ihmisiä putoaa turhaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

Säästöpäätökset lyhytnäköisiä

Selkärangaton hallitus sysää jälleen vaikeat päätökset kunnille leikatessaan näiden valtionosuuksia 125 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa sitä, että Kataisen hallitus on leikannut kautensa aikana kuntien valtionosuuksia yhteensä yli 750 miljoonaa euroa. Käytännössä hallitus ajaa tässä huippusalaista 70 suurkunnan suunnitelmaansa viemällä kuntien rahat ja pakottamalla ne täten luopumaan itsenäisyydestään. Leikkaukset heikentävät peruspalveluja ja lisäävät tasaprosenttisten kunnallisverojen, taksojen ja maksujen nousupaineita. Kuntien peruspalveluja käyttävät eniten juuri pienituloiset, joten leikkaus kohdentuu raskaimmin heihin.

Perussuomalaiset ovat huolissaan kokoomusvetoisen hallituksen säästöpäätösten lyhytnäköisyydestä. Hallitus aikoo kylmästi jäädyttää lapsilisien indeksikorotukset, vaikka lapsilisät ovat monille, erityisesti pienituloisille perheille tärkeä tulonlähde. Kauniit puheet perheiden hyvinvoinnin lisäämisestä ovat unohtuneet. Perussuomalaiset kehottavatkin hallitusta järkevämpään päätöksentekoon. Tasa-arvoinen yhteiskunta on kaikkien etu. Perusterveydenhuollon lisäksi liikuntapalveluista huolehtimalla voidaan edistää kaikenikäisten terveyttä. Myös omaishoitoon ja veteraanien hyvinvointiin perussuomalaiset vaativat lisää resursseja.

Hallitus jatkaa lyhytnäköistä säästämistään myös opetussektorilla. Hallitus on päättänyt kylmästi jäädyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksin ja yliopistoindeksin. Hallitusohjelman korulauseet opetuksen laadun parantamisesta ja yliopistouudistuksen yhteydessä annetut lupaukset on siis unohdettu.

Turvallisuus uhattuna kodeissa ja liikenteessä

Hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja perusväylänpitoon, puhumattakaan alempiasteisesta tiestöstä. Reilun kahden miljoonan euron lisäys perusväylänpitoon viime vuoteen verrattuna on suorastaan märkä rätti tienkäyttäjille. Tarve olisi lähempänä sataa miljoonaa.

Hallitus panostaa harmaan talouden torjuntaan jälleen kerran riittämättömästi. Määrätietoisempi harmaan talouden kitkeminen tervehdyttäisi yritystoiminnan kenttää ja auttaisi rehellisiä suomalaisia yrittäjiä pärjäämään kilpailussa.

Samanaikaisesti kun järjestäytynyt rikollisuus levittäytyy koko maahan, hallitus käytännössä heikentää poliisin mahdollisuuksia rikosten ennaltaehkäisyyn. Liikkuvan poliisin lakkauttamisesta saatavat säästöt ovat mitättömät verrattuna niihin lisämenoihin, joita säästöstä aiheutuu. Mielestämme poliisin resursseja tulee lisätä siten, että poliisin toiminta kaduilla saadaan nykyistä näkyvämmäksi. Hyvä hallitus, rosvojen kuuluisi pelätä kaduilla eikä rehellisten ihmisten.

Suomen kilpailukyky rapistuu

Perussuomalaiset katsovat huolestuneina Suomen kilpailukyvyn rapistumista. Kilpailukykyämme heikentää edelleen hallituksen päätös korottaa arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä. Arvonlisäveronkorotus kiihdyttää väistämättä inflaatiota, joka taas nostaa palkankorotuspaineita seuraavaan työmarkkinakierrokseen. Tästä seuraava kustannustason nousu heikentää luonnollisesti vientisektorimme kilpailukykyä. Perussuomalaiset haluavat myös muistuttaa hallitusta siitä, että arvonlisäveron korotus heikentää ennen kaikkea yhteiskuntamme vähäosaisten asemaa. Perussuomalaisten mielestä ainakin ruoka ja lääkkeet olisi pitänyt jättää ALV:n korotusten ulkopuolelle. Vielä ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaisten heikompiosaisia kohtuuttomasti kurittavien tasaverojen korottamista.

Kilpailukykyämme ei myöskään edistä hallituksen päätös leikata kilometrikorvauksia. Leikkausten hyödyt valtiolle jäävät eri asiantuntija-arvioiden mukaan vain 7-8 miljoonaan euroon, kun taas välilliset valtiolle aiheutuvat tappiot esimerkiksi pelkästään saamatta jääneinä autokaupan arvonlisäveroina on arvioitu jopa 20 miljoonaksi.

Kilpailukyvyttömän talouden lisäksi Kataisen hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle lahjaksi velkaisen julkisen sektorin. Valtio ottaa jälleen 7 miljardia euroa lisää velkaa, joka nostaa valtionvelkamme jo 96 miljardiin euroon. Lisäksi hallituksen päätökset leikata kuntien valtionosuuksia ovat johtaneet kuntasektorin velkaongelmien pahenemiseen. Perussuomalaiset haluavat muistuttaa, että julkisen sektorin velka olisi noin 7 miljardia euroa alhaisempi, jos olisi toimittu niin kuin vaadimme ja kriisimaiden tukipaketteihin ei olisi osallistuttu. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tulee esittämään lähitulevaisuudessa tarkemmin oman paremman ja oikeudenmukaisemman budjettivaihtoehdon.


Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner

puh. 050-5122788

Julkaistu 19.09.2012 klo 10:33