AJANKOHTAISTA
Hallituspuolueet ajavat peruspalveluja alas
Peruspalvelujen rahoitusta leikataan 3 399 000 000 euroa.

Maan hallitus on kehysriihessään hyväksynyt muun muassa velkamaille ja niitä rahoittaneille pankeille annettavien tukien seurauksena kaikkiaan 3 399 miljoonan euron leikkaukset kuntien peruspalveluihin vuosina 2012-2015. Leikkaus merkitsisi palkkamenoihin kohdistettuna peräti 100 000 henkilötyövuoden vähentämistä peruspalveluista, lähinnä perusturvasta, hoito- ja vanhuspalveluista sekä opetustoimesta.

Toteutuessaan leikkaukset romahduttaisivat hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Tämä on jyrkässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, missä luvataan toimia työttömyyden vähentämiseksi ja kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseksi. Palvelut jouduttaisiin ajamaan lakisääteiseen minimiin ja kansalaiset - myös lapset ja vanhukset - olisivat pakotettuja ajamaan oikeuksiaan lisääntyvästi jopa oikeusteitse esimerkiksi terveyttä vaarantavien kohtuuttomien pitkien hoitojonojen takia. Palvelujen alasajon takia tuhannet opettajat, hoitajat ja muut kuntien työntekijät olisivat vaarassa joutua kilometritehtaalle ja sosiaaliluukulle.

Kuntauudistuksella ei peruspalveluja turvata. Suomeen ollaan luomassa pinta-alaltaan ja asukasluvultaan Euroopan suurimpia kuntia vastoin Euroopan Unioninkin hyväksymää läheisyysperiaatetta. Jopa useiden tuhansien neliokilometrien suuruisten suurkuntien haitat ovat ilmeiset.  Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja lähipalvelut heikkenevät, palvelujen hankkimisesta aiheutuneet kulut ja ajankäyttö lisääntyvät. Lisäksi selvitysten mukaan  kuntaliitokset lisäävät veronmaksajien menoja muun muassa byrokratian lisääntymisen, päällekkäisten toimien sekä palkkaharmonisoinnin takia.

Eduskunnan perustuslaillisena tehtävänä on taata kansalaisille työ, perusturva, peruspalvelut sekä vaikutusmahdollisuudet. Nämä keskeiset periaatteet ovat vaarassa hallituksen kylmän politiikan takia.


Pietari Jääskeläinen

kansanedustaja (ps)

Julkaistu 21.09.2012 klo 10:47