AJANKOHTAISTA
Hallitus kurjistaa toimillaan maaseudun asukkaiden tulevaisuutta
Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenten julkilausuma

Koko olemassaolonsa ajan hallitus on puhunut juhlapuheissa siitä, miten se turvaa ja ylläpitää elinvoimaisen maaseudun sekä sen asukkaiden elämisen mahdollisuudet. Teot ovat kuitenkin olleet hyvin vaatimattomia. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii maatalouden luopumistukien ehtojen tiukentaminen, jolla vaikeutetaan maatilojen sukupolvenvaihdoksia huomattavasti. Hallitus esittää tulevassa talousarviossaan, että peltojen myynnistä luopumistapana luovutaan ensi vuodesta alkaen.

Perussuomalaiset eivät hyväksy nyt tehtyä esitystä. Me haluamme puolustaa suomalaista maaseutua sekä säilyttää pellon myymisen vaihtoehtona uudessakin luopumistukijärjestelmässä. Viljelijöiden elinkeinonharjoittamisen edellytyksiä ei saa heikentää liiallisen hallinnollisen byrokratian lisäämisen vuoksi. Jos luopumistukijärjestelmä toteutetaan ehdotetunlaisena, se lisää entisestään tilojen alasajoja ja tuottaa työttömyyttä maaseudulla. Tämä myös autioittaa Suomen maaseutua – viljelijät pakotetaan käytännössä muuttamaan pois kotiseuduiltaan hallituksen politiikan seurauksena. Tällä toimenpiteellä maaseutuväestöltä viedään lopullisesti elinmahdollisuudet.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä edellä kuvatun kaltaista kehitystä. Me tahdomme nähdä Suomen maaseudun elinvoimaisena ja monimuotoisena myös tulevaisuudessa.

 

Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lauri Heikkilä, Pirkko Mattila, Reijo Tossavainen, Teuvo Hakkarainen ja Osmo Kokko  

 

Lisätietoja:

Lauri Heikkilä

puh. 050-5146764

Julkaistu 02.10.2012 klo 18:00