AJANKOHTAISTA
Perheenyhdistämisiin 24 vuoden suojaikäraja
Perussuomalaisten Nuorten tiedote 5.4.2009.

Perussuomalaiset nuoret ovat järkyttyneitä viime päivinä esiin nousseesta
tiedosta, että Suomessakin on harjoitettu alaikäisten tyttöjen naittamista
aikuisille miehille.

Aamulehdessä 2.4. julkaistun uutisen mukaan Suomessa on viimeisen
vuosikymmenen aikana solmittu avioliittoja alaikäisten tyttöjen ja
aikuisten miesten välille islamin lain mukaan. Suomen lain mukaan
avioliitto alaikäisen kanssa on mahdollista vain poikkeusluvalla. Suomen
lakien mukaan sellaisessa sukupuolisessa suhteessa, jossa täysi-ikäinen on
alle 16-vuotiaan kanssa, kyseessä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Perussuomalaiset nuoret monien muiden suomalaisten tavoin ovat
huolestuneita erityisesti siitä, jos Suomessa jonkin tapakulttuurin
perusteella mahdollisesti edistetään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Erään lehtijutun mukaan Suomesta käsin järjestetään avioliittoja, joissa
nuoret tytöt toimivat kauppatavarana. Voidaan siis oikeutetusti kysyä,
ovatko jotkin yhteisöt uskonnollisen lain ja tapakulttuurin varjolla
mahdollisesti edistäneet ihmiskauppaa ja alaikäisten hyväksikäyttöä?

Alaikäisten tyttöjen ja naisten oikeuksien suojelemiseksi Perussuomalaiset
nuoret vaativat sisäministeri Anne Holmlundilta ja viranomaisilta nopeita
toimia, joilla tutkitaan, harjoitetaanko Suomessa uskonnon varjolla
mahdollisesti järjestelmällistä lasten hyväksikäyttöä. Lisäksi vaadimme
perheiden yhdistämiseen 24 ikävuoden suojaikärajaa, mikä on jo käytössä
Tanskassa. Näin estettäisiin tehokkaasti nuorten tyttöjen Suomesta
ulkomaille ja ulkomailta Suomeen tapahtuvat pakkoavioliitot

--
Lisätietoja:
puheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 919 6079

1. varapuheenjohtaja Maria Lohela
puh. 041 544 6443

Viitteet:

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/14-vuotiaan-suomessa-vihkinyt-imaami-13-vuotta-hyva-avioitumisika/138298

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/nuoret-tytot-ovat-kauppatavaraa-suomesta-kasin-jarjestetyissa-avioliitoissa/138329

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/04/850152

Julkaistu 05.04.2009 klo 18:00
Kirjoittaja: PerusS-nuoret