AJANKOHTAISTA
Tutkimukseen ja tuotekehittelyyn satsattava
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini puhui 4.4.2009 Forssassa PerusS:n Hämeen piirin kevätkokouksessa.

Suomalaisten hyvinvointi on riippuvainen yritystoiminnan edellytysten turvaamisesta ja sen pitämisestä kilpailukykyisenä sekä kotimarkkinoiden toimivuudesta. Suomi ja suomalaiset yritykset eivät voi menestyä massatuotannolla, vaan menestyksemme ehtona on yksilöllinen tuote ja tavaran laatu. Tämän vuoksi tuotekehittely ja tutkimus sekä rohkea ja ennakkoluuloton asenne on ratkaisevaa. Hallituksen on pikaisesti annettava rahaa tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, sitä kautta tulee uusi taloudellinen nousumme.

Suomi on niin pieni maa, että jokaista lahjakkuutta on kannustettava ja tuettava. Parhaat ideat pärjäävät aina. Suomessa on rohkaistava ihmisiä yrittämään ja pidettävä yrittämisen ja riskinoton edellytykset kohtuullisena. Yrittäjän tärkein ominaisuus on tuottaa tavaroita tai palveluja kannattavasti. Yrittäjän ei tarvitse olla kaikkia yksityiskohtia ja byrokratian sääntöjä tunteva asiantuntija vaan siihen on oltava muut tukihenkilöt ja neuvonta.

Yrityksissä niin pienissä kuin suuremmissakin on ymmärrettävä, että yrittäjä ja työntekijä ovat samassa veneessä. Ilman kannattavaa yritystoimintaa ei ole työpaikkoja, eikä ilman ammattitaitoista työntekijää ei ole menestyvää yritystä. Vastakkain asettelu, työn ja pääoman ristiriita, on " menneen maailman " oppeja, joilla ei tänään pärjätä. Sen sijaan selvät pelisäännöt yritysten ja työntekijöiden välillä sekä hyvinä että huonoina aikoina ovat välttämätön menestystekijä ja työllisyyden takaaja.

--
Lisätietoja:
timo.soini@eduskunta.fi
puh. 0505113027

Julkaistu 04.04.2009 klo 11:00
Kirjoittaja: Timo Soini