AJANKOHTAISTA
Eduskuntaryhmä puhemiesneuvostolle
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pyysi eduskunnan puhemiesneuvostoa siirtämään äänestystä homo- ja lesboperheiden adoptiolaista, koska Seinäjoen puoluekokouksen valmisteluvaliokunta ja puoluehallitus kokoontuu samaan aikaan. Puhemiesneuvosto ei suostunut. Perussuomalaisten kansanedustajien enemmistö ei näin ollen voi osallistua äänestykseen. Ohessa kirje puhemiesneuvostolle ja saatu vastaus sekä linkki eduskunnan pöytäkirjaan.

PUHEMIESNEUVOSTOLLE

Tänään eduskuntaryhmien pääsihteerien viikkopalaverissa kävi ilmi, että hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 198/2008 vp) tulee toiseen käsittelyyn tiistaina 12. toukokuuta ja siitä ilmeisesti äänestetään perjantaina 15. toukokuuta 2009 klo 13 alkavassa istunnossa.

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Seinäjoella 16.–17.5.2009. Puoluekokousta edeltävänä päivänä perjantaina 15. toukokuuta Seinäjoella kokoontuvat puoluehallitus ja puoluekokouksen valmisteluvaliokunta klo 14. Kutsu näihin kokouksiin on lähetetty hyvissä ajoin ja niihin joutuu osallistumaan enemmistö eduskuntaryhmästämme, koska he kuuluvat jäseninä em. toimielimiin puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta lukien.

Edellä olevan perusteella Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pyytää Puhemiesneuvostolta kunnioittavasti, että edellä mainitun hallituksen esityksen toisen käsittelyn mahdolliset äänestykset pidettäisiin jonain muuna päivänä kuin suunniteltuna päivänä 15.5.2009.

Eduskunnassa 8.5.2009

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Raimo Vistbacka     Jussi Niinistö
puheenjohtaja          pääsihteeri

--

PUHEMIESNEUVOSTO

Ote pöytäkirjasta, joka tehtiin eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksessa Helsingissä tiistaina 12 päivänä toukokuuta 2009

4 § PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄN KIRJE ÄÄNESTYSAJANKOHDAN SIIRTÄMISESTÄ

Pääsihteeri esitteli perussuomalaisten eduskuntaryhmän kirjeen 8.5.2009, joka koskee parisuhdelain muuttamista koskevan esityksen (HE 198/2008) toisen käsittelyn äänestyksen siirtämistä aikaisemmin suunnitellusta 15.5.2009 pidettävästä täysistunnosta. Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Seinäjoella 16.–17.5.2009 ja siihen liittyen puoluehallitus ja puoluekokouksen valmisteluvaliokunta on kutsuttu koolle Seinäjoelle perjantaiksi 15.5.2009 kello 14.00.

Keskustelun jälkeen puhemiesneuvosto päätti pysyä aikaisemmassa käsittelyaikataulussa, eli ko. äänestys toimitetaan perjantaina 15.5.2009 pidettävässä täysistunnossa.
  
Vakuudeksi     

Keijo Koivukangas
Lainsäädäntöjohtaja

Jakelu: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä/pääsihteeri Niinistö

--

Eduskunnan täysistunnossa 12.5.2009 parisuhdelaista käyty keskustelu kokonaisuudessaan eduskunnan pöytäkirjasta:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_51_2009_ke_p_2.shtml

 

Julkaistu 14.05.2009 klo 10:49
Kirjoittaja: Jussi Niinistö