AJANKOHTAISTA
Vähemmän EU:ta, mutta parempaa
Kansanedustaja Timo Soini piti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa 26.5.2009, kun käsittelyssä oli valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta.

Hallituksen EU-selonteko on kritiikitön, yltiöoptimistinen ja EU-jäsenyyttä ylistävä katsaus Suomen mallioppilaslinjaan EU:ssa. Vanhat puolueet ovat kaikessa olennaisessa yhtä mieltä EU:sta.

EU-jäsenyyden haitallinen merkitys kansalliseen suvereniteettiin ja itsenäisen päätösvaltamme supistumiseen jätetään pimentoon.

EU EI OLE DEMOKRATIA

Euroopan Unioni asettaa koko demokratian päälaelleen. EU ei ole demokratia, eikä demokraattisesti hallittu. Terveessä ja toimivassa kansanvallassa ihmiset päättävät, mitä valtaa heidän johtajilleen annetaan. EU:ssa johtajat päättävät mitä oikeuksia ja vapauksia kansalaisille annetaan.

Perussuomalaiset haluavat vähemmän EU:ta, mutta parempaa EU:ta.

JÄRJETÖN REKKARALLI

Kansalaisaloite oikeus on käytännössä kuollut kirjain. Järjettömän rekkarallin kumoamiseksi Brysselin ja Strasbourgin välillä kerättiin miljoona nimeä. Ainoa lopputulos prosessista oli, että EU osti itselleen aikaisemmin vuokraamansa rakennukset.

Rekkaralli jatkuu ja ilmastomuutoksesta pauhaavat vihreätkin vain istuvat kädet puuhkassa.

KANSANÄÄNESTYSTEN PILKKA

Suomen hallitus on suitsuttaa EU-perustuslakia, jota nyt kutsutaan EU:n Lissabonin sopimukseksi. EU:n perustuslaki korostaa komission ja EU-parlamentin valtaa ministerineuvostoon nähden.

EU-perustuslaki hylättiin Alankomaiden, Ranskan ja Irlannin kansanäänestyksissä. Kosmeettisilla sopimusmuutoksilla Ranska ja Alankomaat ratifioivat uuden sopimuksen parlamenteissaan. Irlanti laitetaan äänestämään samasta sopimuksesta uudestaan.

EU-eliitti tekee pilkkaa kansanäänestyksestä, vanhat puolueet Suomessa eivät anna kansan äänestää EU-sopimuksista.

PRESIDENTIN VALTAOIKEUDET

EU-perustuslaki tuo EU:lle myös presidentin ja ulkoministerin. Molempia Suomi on vastustanut, mutta nyt hallitus hyrisee tyytyväisyyttään, kun se saa sitä mitä ei ole halunnut.

On surkuhupaisaa, että Suomessa vanhat puolueet haluavat ajaa alas suoralla kansanvaalilla valitun tasavallan presidentin valtaoikeudet. Samat voimat haluavat EU:lle vaaleilla valitsemattoman presidentin. Voi tätä tapojen turmeltuneisuutta.

OLEMME NETTOMAKSAJA

Suomi on EU:n nettomaksaja, nyt ja tulevaisuudessa. Tämä hallituksen tavoite toteutuu. Siinä en näe mitään hurraamisen aihetta.

Suomen erityisolosuhteet saavat ymmärtämystä puheissa, mutta käytännössä maatalouden niin sanottujen torjuntavoittojen katkeamaton sarja on jo katkaissut monen talonpojan selkärangan ja toimeentulon.

KEPU MUSTAMAALAA

Nyt suurtilalinjakin on tulossa tiensä päähän. Muutama tila on jo konkurssimenettelyssä. On hävytöntä, että keskustalaiset poliitikot levittävät epätotuutta Perussuomalaisten linjasta.

Kansa näkee Kepun mustamaalauksen läpi, vaikka maakuntalehtien satraappipäätoimittajat monistavat jopa pääkirjoituksissa Kepun propagandaa - pohjanoteerauksenaan viime perjantaina Keskisuomalaisen pääkirjoitus.

TUET PERHEVILJELMILLE

Suuren rahan kokoomuksen Nykypäivä-lehti kertoo, että Hollannin kuningashuone saa EU-tukia 3,3 miljoonaa euroa. Onko tämä oikein?

Ei ole. Tuet kuuluvat perheviljelmille, eivät kruunupäille ja suurfirmoille.

ISO-BRITANNIAN JÄSENMAKSUHELPOTUS

Suomi tulee jatkossa olemaan entistä enemmän EU-teknokraattien jakopolitiikan rahoittaja.  Suomen osuus suurvalta-Britannian jäsenmaksuhelpotuksessa on jokasyksyinen häpeäpilkku budjettikirjassamme, Suomi maksaa heidän osuuttaan 159 miljoonalla eurolla!

Kysyn valtiovarainministeri Jyrki Kataiselta, paljonko on Suomen nettomaksuosuus EU:lle? Haluan valtiovarainministeriön luvut, en EU-komission ruusuntuoksuisia lukuja,

HÖLMÖJEN DIREKTIIVIEN KARSINTAKOMISSAARI

EU:n byrokratiataivas jatkaa entiseen malliin verorahojen törsäystä ja turhanpäiväisten direktiivien laadintaa. Jos EU jonkin komissaarin tarvitsee, se olkoon hölmöjen lakien ja direktiivien karsintakomissaari.

Ympäristönsuojelussa EU:lla olisi järkevä rooli, mutta se suuren rahan vastustus on tällä sektorilla niin suurta, että tulokset ovat toistaiseksi jääneet laihoiksi.

EU on kuitenkin merkittävä tekijä. Huomattava osa lainsäädännöstämme saa alkunsa sieltä.  Samaan aikaan kun tämä lainsäädäntömme EU-vetoisuus tunnustetaan, kuitenkin puhutaan läheisyysperiaatteesta. Tämä on hämäystä.

EI TURKIN JÄSENYYDELLE

Hallitus haluaa Turkin EU-jäseneksi. Perussuomalaiset katsovat, että Turkin ihmisenoikeustilanne ei tätä edellytä. Emme hyväksy naisten sortamista Turkissa. Emme hyväksy Turkin EU-jäsenyyttä.

KYLLÄ YHTEISTYÖLLE

Demokratia on tuottanut kansoille parhaat tulokset. Nykymuotoinen EU on epädemokraattinen ja ylhäältä johdettu organisaatio, jonka elinpäivät ovat rajalliset. Itsenäisten valtioiden yhteistyö Euroopassa on tie hyvinvointiin, rauhaan, läpinäkyvyyteen ja demokratiaan.

Perussuomalaiset vievät kriittisen äänen Suomesta Europarlamenttiin Suomen kansan tuella. Kun kannatat muutosta, äänestä muutosta. Tämä pätee täällä Eduskunnassa ja vaaleissa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Edellä esitetyn perusteella esitän, että Eduskunta ei hyväksy Valtioneuvoston selonteon yltiöoptimismia, näkemystä EU- jäsenyyden merkityksestä ja EU:n kehittämisestä vaan edellyttää, että:

1. EU:n Lissabonin sopimuksen kaaduttua Irlannin kansanäänestyksessä hallituksen on aloitettava uudet neuvottelut EU:n perussopimusten huomattavaksi yksinkertaistamiseksi ja kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi.

2. Suomessa EU:n Perussopimusten muutoksista tulee tulevaisuudessa järjestää kansanäänestys.

3. Suomen EU-komissaari pitää, mikäli sellainen jokaiselle maalle Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä tulee, valita vaaleilla, samassa yhteydessä Europarlamenttiedustajien valinnan kanssa.

4. Hallitus ryhtyy välittömästi toimiin Suomen maksaman Iso-Britannian jäsenmaksuhelpotuksen osuuden poistamiseksi.

5. Hallitus ryhtyy tehokkaasti toimiin Suomen nettomaksuosuuden vähentämiseksi. Hallituksen on annettava vuosittainen selostus Suomen EU-maksuosuudesta.

6. Hallitus toimii siten, että perheviljelmäpohjainen maatalous Suomessa voidaan säilyttää, elintarvikehuolto ja huoltovarmuus turvata sekä tukirahojen kierrättämistä Brysselin kautta merkittävästi vähennetään siirtämällä tukirahojen hallinnointi ja maksatus takaisin Suomeen.

7. Hallitus ei hyväksy Turkin EU-jäsenyyttä, sillä Turkin poliittinen järjestelmä ei takaa ihmisoikeuksia ja todellista demokratiaa.

8. Hallituksen toimivan siten, että EU:lle ei perusteta EU-presidentin ja ulkoministerin virkaa.

9. Hallitus ei edistä EU:n kasvattamista suurvallaksi, joka toimii globaalina toimijana yhdellä äänellä kaikissa keskeisissä maailmanpolitiikan kysymyksissä.

10. Hallitus huolehtii siitä, että unionin alueella harjoitettavasta turvapaikkajärjestelmässä lopullinen päätäntävalta säilyy jäsenvaltioilla.

--
Lisätietoja:
timo.soini@eduskunta.fi
www.timosoini.fi
puh. 050-511 3027

Julkaistu 26.05.2009 klo 14:26
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Timo Soini