AJANKOHTAISTA
Suomen puolustaminen suomalaisten tehtävä
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän valtioneuvoston selonteon palautekeskustelussa eduskunnassa 16.6.2009 Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Timo Soini.

Suomen puolustaminen on suomalaisten tehtävä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on pystyttävä mahdollisimman suureen kansalliseen yksimielisyyteen. Isänmaa on meille yhteinen. Perussuomalaiset haluavat olla rakentavasti vaikuttamassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Suhtauduimme vakavasti Parlamentaarisen seurantaryhmän toimintaan haimme yhteistä poliittista näkemystä. Se syntyikin. Sen jälkeen on hallituksen taholta esiintynyt pyrkimystä nostaa puolustusmenoja.

Perussuomalaiset katsovat todellisen demokratian olevan mahdollista parhaiten kansallisvaltiossa. Kansallinen suvereniteetti on itsenäisyyden perusta. Se ei rajoita yhteistyömahdollisuuksia vaan takaa viimeisen sanan säilymisen Suomen asioista suomalaisilla.

Puolueettomuus ja liittoutumattomuus ovat palvelleet isänmaatamme hyvin. Euroopan Unionin jäsenenä Suomi ei enää ikävä kyllä ole puolueeton maa. Emme kuulu sotilasliittoon. Kuinka lähellä NATO:a Suomi voi olla, olematta sen jäsen?

Sanataide on aina kuulunut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Nyt vallitsevassa retoriikassa sotilasliitosta käytetään pehmeämpää liittokunta-nimitystä.

MAAMIINOISTA LUOPUMINEN HUONOSTI HARKITTU

Sotilaallinen maanpuolustuksemme on suurien haasteiden edessä. Puolustusmateriaalin ja asejärjestelmien hinnat nousevat.

Sotilasliittoon kuulumaton maa maksaa useimmista ampumatarvikkeista ja kalustosta korkeampaa hintaa kuin sotilasliittoon kuuluva maa. Huonosti harkittu luopuminen maamiinoista lisäsi kustannuksia. Nyt olemme taloudellisten tosiasioiden edessä.

Perussuomalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet myönteisesti maanpuolustuksen määrärahoihin. Tämä perusnäkemyksemme pätee edelleen. Taloudellisen laman kouristaessa koko yhteiskuntaa on myös maanpuolustuksen määrärahoja tutkittava kriittisesti. Seurantaryhmässä saimme yhdessä sovittua puolustusmenoihin kohtuullisen tason. Nyt hallitus on lähtenyt kasvattamaan näitä menoja. Perustelut eivät ole sataprosenttisen vakuuttavia.

OMAN MAAN PUOLUSTAMISEEN

Perussuomalaiset haluavat, että ensin satsataan oman maan puolustamiseen, rajavalvontaan, kalustoon kotimaassa, kertausharjoituksiin, kantahenkilökunnan ja varusmiesten hyvinvointiin.

Ymmärrämme kansainvälisen yhteistyön, se ei saa kuitenkaan vaarantaa maanpuolustuksemme tasoa Suomessa. Kotimaisesta puolustusteollisuudesta on pidettävä huolta ja taattava sen jatkuvuus.

Perussuomalaiset ovat huolissaan varusmiesten rapakunnosta ja keskeyttämisprosenteista. Normaali varusmiespalvelus ei voi olla kenellekään kohtuuton rasite. Oikeuksien rinnalla on myös velvollisuuksia. Kannatamme koulutuksen järkiperäistämistä ja kehittämistä.

Suomen puolustamisen tulee jatkossakin perustua yleiseen asevelvollisuuteen. Sen romuttaminen johtaa väistämättä sotilasliiton jäsenyyteen. Tätä Perussuomalaiset eivät halua.

RAUHANTURVAAMISTA YK-MANDAATILLA

Kansainväliset konfliktit, hajoavat valtiot, terrorismi ja ympäristöhaasteet on otettava vakavasti. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä.

Perussuomalaiset uskovat, että Suomella on merkittävä mahdollisuus nimenomaan sotilasliittoon kuulumattomana maana kantaa oma vastuunsa kansainvälisillä kentillä. Paras ja luontevin tapa on perinteinen YK-mandaatilla toteutettava rauhanturvatoiminta.

On kummallista, että Suomi-poikia ovat aina suurimmalla innolla kansainvälisille kentille lähettämässä Suomessa ne tahot, jotka eivät juuri kanna huolta Suomen rajojen puolustamisesta. Rauhaturvaajien vakuutusturva pitää saattaa asianmukaiselle tasolle. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että loukkaantumisia, jopa kuolonuhreja tulee entistä enemmän.

Afganistan on jatkuvasti kova haaste. Lukutaidon puute, työttömyys ja huumeet muodostavat sellaisen kolmion, jota ei aseilla voi murtaa. Tämä konflikti ei pelkillä aseilla ratkea. Afganistanilaiset ovat olleet monen anturan alla, on syytä pyrkiä vuoropuheluun, eikä saneluun. Pimeälle, epäinhimilliselle sortovallalle, ei saa antaa periksi.

VENÄJÄ OTETTAVA HUOMIOON

Venäjä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen kysymys. Tällä hetkellä maahamme ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Älykäs ihminen selviää tilanteesta, johon viisas ihminen ei joudu. Venäjä on aina otettava huomioon, ei nöyristellen, mutta tosiasiat ja maantiede tunnustaen.

Yhteistä rajaa riittää, niin myös yhteisiä intressejä. Suurvaltaristiriidat eivät kuulu meille. Suomea kunnioitetaan Venäjällä siksi, että meillä on tahtoa puolustaa maatamme ja että se on tarpeen tullen tehty raskain uhrauksin.

Perussuomalaisten mielestä on tärkeää, että kaikki eduskuntapuolueet jatkossa pidetään mukana yhteisen isänmaamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa valmisteltaessa ja toteutettaessa. Osallistumisen muotoja voi aina kehittää. Meidän mielestämme näiden asioiden jatkuva seuraaminen parlamentaarisena työryhmänä on perusteltua myös jatkossa. On hyvä, että eduskuntapuolueilla on pysyvä yhteistyö- ja keskusteluelin tätä tarkoitusta varten.

KAIKISTA PIDETTÄVÄ HUOLTA

Perussuomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Me emme tosin haikaile epädemokraattisen Lissabonin sopimuksen hyväksymistä. Päinvastoin. Se kelvoton sopimus ei ansaitse tulla hyväksytyksi.

Turvallisuus alkaa sisäisestä turvallisuudesta aina kodeistamme asti. Yksi tärkeä osa sisäistä turvallisuuttamme on pitää huolta kaikista maamme asukkaista siten, että jokainen voi kokea olevansa tarpeellinen ja arvostettu. Sille pohjalle rakentuu hyvä ja kestävä yhteiskunta.

Yhteiskuntaa on rakennettava alhaalta ylöspäin, murtumattomalta kansalliselta perustalta.

--
Lisätietoja:
timo.soini@eduskunta.fi
puh. 050-511 3027

Julkaistu 16.06.2009 klo 11:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Timo Soini