AJANKOHTAISTA
Luovuutta työllistämiseen
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen vaatii kannanotossaan hallitukselta luovuutta työllistämiseen.

Tuntuvaa lisärahoitusta Kemera-määrärahoihin sekä nuorten työllistämiseen ja koulutukseen

Perussuomalaisten mielestä syksyn lisäbudjetissa ja tulevan vuoden 2010 budjetissa rahoituksen kärki on suunnattava työllistämiseen. Nuorten ja maahanmuuttajien suurtyöttömyys on estettävä luovuutta käyttämällä.

Käytäntö on valitettavasti osoittanut, että Suomessa ei nykyisin haluta tai kyetä käyttämään luovuutta työllistämisessä.

Metsien antimet odottavat poimijoitaan

Perussuomalaisten mielestä eräät liian vähäiselle huomiolle jääneet, runsaan työllistävän vaikutuksen omaavat sektorit ovat metsähakkeen korjuu energiateollisuuden käyttöön ja luonnonantimien, kuten marjojen ja sienten hyötykäyttö kotimaisen elintarviketeollisuuden hyväksi. Nämä eivät vaadi kovin kummoista koulutusta, joten työttömät nuoret ja kielitaidottomat maahanmuuttajatkin pärjäisivät näissä töissä loistavasti. Tämän todistaa omalta osaltaan jälleen tapahtunut tuhansien aasialaisten ja itäeurooppalaisten marjanpoimijoiden saapuminen maahamme.

Jotain täytyy olla pahasti vialla maamme työllistämisjärjestelmässä, jos suomalaisille työnantajille on edullisempaa hankkia kausiluonteisia työntekijöitä ulkomailta kuin maamme työttömyyskortistosta. Kysymme mihin toimiin hallitus ryhtyy tehdäkseen työttömille työnteosta kannattavaa ja houkuttelevaa kaikissa tilanteissa?

Työ tehokas kotouttaja

Maahanmuuttajalle työ on tehokas kielikouluttaja. Oppiessaan suomenkieliset nimet ja sanat esimerkiksi marjastuksen alalta on maahanmuuttaja jälleen yhden askeleen lähempänä kotoutumista ja pysyvää työpaikkaa. Hallituksen on ryhdyttävä tiukkoihin toimiin estääkseen sellaisen kehityksen, jossa maahanmuuttajista tulee ghetoissa asuvia halpatyötä tekeviä toisen luokan kansalaisia.
 
Työpaikkoja ei synny metsiin ilman rahoitusta. Uusiutuvan energian käyttöön soveltuvan hakkeen keruu edellyttää kemera-rahoituksen tuntuvaa lisäystä. Vain metsien asianmukainen hoito takaa hakkeen ja metsien muiden antimien saatavuuden. Perussuomalaiset vaativatkin hallitusta kiinnittämään huomiota kemera-rahoituksen riittävyyteen.

Hallituksen on samalla huolehdittava riittävästä perustienpidosta. Hakkeen ja luonnonantimien kuljetus edellyttää toimivaa tie- ja rataverkostoa koko Suomessa, ei pelkästään ruuhka-Suomessa. Perustienpidon rahoituksen on oltava riittävällä tasolla joka vuosi. Emme hyväksy perustiestömme kunnossapidon alibudjetointia, jota hallitus on harrastanut vuosia. Samalla nimittäin menetetään työpaikkoja.
 
Eläkeiän nosto uhkaa nuorten työllistymistä

Hallitus on suunnitellut eläkeiän nostoa, tarkoituksenaan turvata näin eläkkeiden riittävyys. Tässä työttömyystilanteessa iän nosto tuntuu hölmöläisten peiton jatkamiselta.

Nuorten työttömyys on kohta 30 %. Perussuomalaisten mielestä tässä onkin syntynyt erikoinen ristiriita: samaan aikaan kun eläkeikää halutaan nostaa, nousee nuorten parhaassa työiässä olevien nuorten työttömyys tasolle, joka voi johtaa kärjistyessään yhteiskunnalliseen levottomuuteen.

Hallituksen on kaiketi tarkoitus turvata eläkkeet tulevaisuudessakin? Tässä viesti maamme hallitukselle: Nuoret takaavat tulevaisuudessa eläkkeiden kohtuullisen tason. Mutta vain töissä ollessaan.

Pentti Oinonen
pentti.oinonen@eduskunta.fi


Kuva: Hannu Keränen


Julkaistu 27.07.2009 klo 15:00
Kirjoittaja: Pentti Oinonen