AJANKOHTAISTA
Keskustan otettava yksiselitteinen kanta geenimanipulaatioon
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala puhui Kokkolan Farmari-maatalousnäyttelyssä 31.7.2009 geenimanipuloitujen viljelykasvien viljelyn sallimisesta Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu geenimanipulaatiota koskeva strategia, jossa käytännössä suositellaan geenimanipuloitujen viljelykasvien viljelyn sallimista Suomessa tulevaisuudessa.

Perussuomalaisten mielestä maa- ja metsätalousministeriöstä tulevat signaalit ovat huolestuttavia. Hämmästystä aiheuttaa myös se, miksi hallituksessa oleva Suomen keskusta ei ole ottanut
käytännössä yksiselitteistä kantaa geenimanipulaatioon, kertomalla, mihin toimenpiteisiin se on valmis, jos EU:ssa aiotaankin sallia gmo-kasvien viljely ja Suomi pakotetaan päästämään pelloilleen gmo-kasveja.

Perussuomalaiset kannattavat kotimaista ruoantuotantoa perheviljelmäpohjalta. Näkemykseemme ei sovi se, että suomalaisista viljelijöistä tehtäisiin kansainvälisten suuryritysten orjia, pakottamalla heidät säännöllisesti ostamaan muuntogeenisiä siemeniä ja samojen suuryritysten torjunta-aineita
ulkomailta.

Ruoantuotannon ydin on pidettävä nyt ja tulevaisuudessa kotimaisissa käsissä. Kansa, joka ei itse ruoki itseään, on poliittisesti liian riippuvainen. Kyse ei ole vain maanomistajien oikeuksista vaan kaikkien suomalaisten oikeuksista.

Lupaukset tavanomaisten viljelykasvien ja geenimanipuloitujen viljelykasvien mahdollisuudesta rinnakkaiseloon ovat käytännössä osoittautuneet katteettomiksi. Euroopassa onkin sen takia useita maita, joissa geenimanipuloitujen viljelykasvien viljely on käytännössä tiukasti kielletty.

Suomalaisten peltojen puhtautta ja vapautta muuntogeenisistä organismeista ei voida turvata rinnakkaiselolailla, vaan yksiselitteisesti kieltämällä gmo-kasvien viljely Suomessa.

Perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, jos EU maailman kauppajärjestön WTO:n painostuksesta aikoo sallia geenimuunneltujen viljelykasvien pääsyn Eurooppaan ja siten pakottaa Suomenkin hyväksymään gmo-kasvit. Poliittisen päätöksenteon lähtökohtana on oltava, että suomalaiset saavat itse päättää omista asioistaan.

--
Lisätiedot: Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 919 6079

Julkaistu 31.07.2009 klo 13:00
Kirjoittaja: Vesa-Matti Saarakkala