AJANKOHTAISTA
Ryhtiliike perustienpidon puolesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokoontui 3.9.2009 Helsingissä ja otti julkilausumallaan kantaa perustienpidon puolesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolestunut hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyvistä liikenneratkaisuista. Hallitus esittää elvytyksen ja aluekehityksen nimissä runsaasti uusia tie-, rata- sekä vesiväylähankkeita. Sen sijaan perusväylänpidon rahoituksen samoin kuin yksityistierahoituksen hallitus aikoo säilyttää ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla.

Tienpidon kustannustason nousu, lisääntyvä liikenne ja leudot talvet edellyttäisivät lisäpanostusta olemassa olevan tieverkon kuntoon. Osa tiestöstämme on jo nyt todella huonossa kunnossa. Rappeutuminen on käynnissä hitaasti mutta varmasti etenkin alemmalla tieverkolla. Mikäli niukka rahoituslinja jatkuu, muodostuu vaurioiden korjaaminen hyvin kalliiksi.

Perustienpidon määrärahat ovat olleet riittämättömät jo 1990-luvun lamavuosista lähtien. Sama edesvastuuton meno on saanut jatkua nykyhallituksenkin aikana. Tiepääomaa on viime vuosina syöty yli sadan miljoonan euron vuosivauhtia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä tiestön kunnossapidon laiminlyöminen on hölmöläisten hommaa. Siksi eduskunnan onkin käynnistettävä ryhtiliike perustienpidon puolesta. Hallituksen harjoittama kansallisomaisuutemme tuhoaminen on pysäytettävä, muutoin siitä seuraa todella kallis lasku veronmaksajille.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä huomauttaakin hallitusta siitä, että talouden taantumaa vastaan voi taistella myös kunnostamalla alempiasteista tiestöä. Valtio ei vapaudu tiestöä koskevasta vastuustaan sillä perusteella, ettei se varaa talousarvioon riittävästi määrärahoja. Asialliset kulkuyhteydet ympäri vuoden kuuluvat jokaiselle suomalaiselle. Ne myös mahdollistavat niin maa- ja metsätalouden harjoittamisen kuin monipuolisen yritystoiminnan myös reuna-alueilla.

--
Lisätietoja:
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka
puh. 050-511 3186

Julkaistu 03.09.2009 klo 12:30
Kirjoittaja: PerusS-eduskuntaryhmä