AJANKOHTAISTA
Pallo on nyt kansanedustajilla
Eduskunnassa alkoi 15.9.2009 valtion vuoden 2010 talousarvioesityksen lähetekeskustelu. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

Toiveikkaimpien arvioiden mukaan talouden taantuma on taittumassa. Näkymät ovat edelleen epävarmat, vaikka maailmantalouden ennustetaankin kasvavan ensi vuonna pari prosenttia Kiinan ja Intian johdolla. Nousun enteitä on jo näkynyt Yhdysvalloissa ja Saksassa. Jos ja kun Saksan vienti lähtee todella vetämään, kasvavat yritystemme mahdollisuudet selvitä lamasta.

Metsäteollisuus on vientimme perinteinen tukijalka. Se elää parhaillaan rankkaa rakennemuutosta. Itsenäisen rahapolitiikan puuttuminen on näkynyt etenkin sen kilpailukyvyssä. Metsäteollisuutta siirtyy Ruotsiin ja muualle, koska Suomen hallitus on vahvan euron vanki.

Taantuma ei ole ohi reaalitaloudessa. Valtio velkaantuu kovalla riskillä miljardivauhtia: elämme rajusti yli varojemme. Hallituksen päätä ei huimaa, vaikka se lainaa rahaa maailmalta jatkaakseen verojen keventämistä kotimaassa.

ELVYTYSTÄ PITÄÄ JATKAA

Perussuomalaisten mielestä järkeviä elvytystoimia pitää jatkaa. Toimien pitää olla työllistäviä eli sen kaltaisia, että lyhentäessään nyt otettavaa velkaa tuleva sukupolvi näkee että olemme käyttäneet sen järkevällä tavalla.

Elvytystoimet voivat myös olla ennakkoluulottomia: kotimaisen kulutuskysynnän kasvattamiseksi ja palvelujen tukemiseksi voisimme esimerkiksi antaa "kerta-annoksena" jokaiselle virallisen köyhyysrajan alapuolella elävälle suomalaiselle 500 euroa puhtaana käteen.

VIIME LAMA OPETTAA

1990-luvun lama opettaa, että työttömyyden kasvua on syytä jarruttaa kaikin keinoin: osa suhdannetyöttömyydestä kun herkästi muuttuu rakennetyöttömyydeksi. Sen hoitaminen on paljon kalliimpaa kuin työttömyyden ehkäisy.

Nuorisotyöttömyys on jo nyt niin synkkää luokkaa, että se on suorastaan kansallinen häpeä. On väitetty, että useampi kuin joka kymmenes peruskoulun päättänyt on potentiaalinen väliinputoaja.

Valtion tuottavuusohjelman jääräpäinen jatkaminen tässä tilanteessa on hallitukselta käsittämätöntä politiikkaa. Se vie työpaikkoja, kun niitä pitäisi nyt nimenomaan synnyttää.

KURJISTUVA KUNTATALOUS

Työttömien lisäksi vaikeaa on kunnilla. Niiden verotulot supistuvat ja työttömyydestä aiheutuvat menot lisääntyvät. Kuntatalous sukeltaakin tänä ja ensi vuonna syvälle.

Hallitus ei kanna budjettiesityksessään vastuutaan kuntien kurjistuvasta taloudesta. Nyt ennustetaankin, että jälleen toista sataa kuntaa joutuu ensi vuonna nostamaan veroprosenttiaan.

Tulevaisuudessa häämöttää uhkakuvina lähinnä verta, hikeä ja kyyneleitä: eli kiristyvää verotusta, kipeitä leikkauksia, eläkeiän nostamisia - ellemme saa kansantalouttamme kunnolla kääntymään.

VARALLISUUSVERO TAKAISIN

Budjettiehdotus kertoo tylyllä tavalla hallituksen tavoitteesta jättää suuri raha ja yhteiskunnan hyväosaiset nauttimaan saavutetuista eduistaan.

Laman maksajiksi hallitus hakee pieni- ja keskituloisia. Välillisten verojen ja eräiden palvelumaksujen korotukset kirpaisevat suhteellisesti ottaen eniten pienituloisiin, työttömiin, köyhiin ja veteraanisukupolveen.

Hallitusohjelmansa mukaisesti porvarihallitus jatkaa sosialidemokraattien omalla valtakaudellaan viitoittamaa epäsosiaalista linjaa varallisuuden nauttimasta erityiskohtelusta - etenkin veropoliittisesti.

Perussuomalaisten mielestä olisi järkevää palauttaa pikaisesti varallisuusvero. Pääomatulojen verotusta olisi myös kiristettävä ja lakiesitys mainittujen tulojen muuttamiseksi progressiiviseksi olisi tuotava pikaisesti eduskuntaan.

MYÖS TUNNUSTUSTA

Porvarihallitukselle kuitenkin arvostelun jälkeen Perussuomalaisilta myös tunnustusta siitä, että jos se toisella kädellä ottaa, niin toisella se hieman antaa: ruuan hintaa pyritään laskemaan - toivottavasti niin myös käy, eikä tuottajan ja kuluttajan välissä olevat portaat vedä välistä - ja kunnallisverotuksen perusvähennys nousee edes hieman.

Työsuhdematkalipun veroedun parantaminen on myös hyvä porkkana joukkoliikenteen kehittämisen kannalta.

PERUSTIENPIDON PUOLESTA

Hallitus esittää runsaasti uusia tie-, rata- sekä vesiväylähankkeita. Sen sijaan perusväylänpidon rahoituksen samoin kuin yksityistierahoituksen hallitus aikoo säilyttää ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla. On kuitenkin päivänselvää, että perustienpidon määrärahat ovat riittämättömät.

Tiepääomaahan on viime vuosina syöty yli sadan miljoonan euron vuosivauhtia. Sama edesvastuuton meno on saanut jatkua nykyhallituksenkin aikana. Kansallisomaisuutemme tuhoaminen on pysäytettävä, muuten siitä seuraa todella kallis lasku veronmaksajille.

On myös pantava piste tiehallinnon harjoittamalle kuntien kiristämiselle. Sen kunnan tiesuunnitelmat etenevät, jolta löytyy rahaa. Perussuomalaiset eivät hyväksy tällaista epätasa-arvoista tienrakentamista, jossa on hyvin epäilyttäviä piirteitä.

OMAISHOIDOSTA SUBJEKTIIVINEN OIKEUS

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtään vuorokauden ympäri olemattomalla korvauksella. Sitä ei kuitenkaan tehdä tasa-arvoiselta pohjalta. Kunnat päättävät omaishoidosta ja sen suuruudesta. Kun kuntien talous on tiukoilla, eriarvoisuus korostuu. Siksi valtiovallan olisi saneltava omaishoidolle yhtenäiset pelisäännöt.

Perussuomalaisten edellyttävät, että omaishoidon tuki siirretään Kelan kontolle ja siitä tehdään subjektiivinen oikeus.

Myös vanhustenhoidolle on saatava selkeä ja velvoittava laki.

VETERAANIRAHOJA VÄHENNETÄÄN!

Sotiemme veteraaneja on elossa noin 62 000. Heidän keski-ikänsä on 87 vuotta.

Talvisodan syttymisestä on kohta 70 vuotta, mutta hallituksen budjettiehdotus on taas kerran tyly veteraaneja ja kotirintamanaisia kohtaan. Häpeällistä kyllä, hallitus aikoo peräti supistaa sotainvalidi- ja veteraanimäärärahoja kuluvasta vuodesta yli 20 miljoonaa euroa.

Näin porvarihallitus kohtelee kunniakansalaisiamme! Kauniita juhlapuheita kyllä pidetään, mutta teot ovat mitä ovat.

Perussuomalaisten mielestä etenkään veteraanikuntoutuksen resurssit eivät ole lähelläkään sitä tasoa millä niiden pitäisi olla. Rahat ovat loppuneet tänäkin vuonna monessa kunnassa jo alkuvuodesta. Ensi vuonna kuntoutusmääräraha laskee enemmän kuin mitä on veteraanien arvioitu poistuma!

PALLO ON KANSANEDUSTAJILLA

Mielestämme myös veteraanin puolisolla pitäisi olla oikeus asua miehensä kanssa, vaikka sitten veteraanien veljes- tai sairaskodissa. Ja eikö jo viimein olisi aika luopua veteraanien lainmukaisia etuuksia määritettäessä työkyvyttömyysprosenteista? Eikö olisi myös oikein ja kohtuullista aloittaa sotaorpojen kuntoutustoiminta?

Arvoisat edustajat. Pallo on nyt meillä, me voimme halutessamme muuttaa hallituksen esitystä.

ISO-BRITANNIALLE "KÖYHÄINAPUA"

Veteraaniasiain parantamisessa ei puhuta lopultakaan suuresta summasta, jos sitä vertaa vaikka EU-pakkojäsenmaksuun tai siihen liittyvään täysin käsittämättömään summaan, sataan miljoonaan euroon, jonka Suomi ensi vuonna maksaa Iso-Britannian puolesta jäsenmaksuna EU:lle.

Perussuomalaiset vaativat neuvottelujen aloittamista pikaisesti tämän Iso-Britannialle annettavan "köyhäinavun" lakkauttamiseksi.

KEHITYSAVUSSA SÄÄSTÖN PAIKKA

Säästön paikka on myös viime vuosina rajusti kasvatetussa kehitysavussa. Rahaa on syydetty holtittomasti. Hyvä on, että hallitus on tässä suhteessa edes jossain määrin järkiintynyt rajoittamalla kehitysavun prosentuaalista kasvua.

Liian paljon avustamme on valunut kansaansa sortavien hallitusten taskuihin, kun apua todella tarvitseville on jäänyt vain murusia. Mitään tolkkua ei ole jatkaa tätä rappiolinjaa, vieläpä velaksi.

Perussuomalaisten mielestä kehitysapuvarat pitää keskittää katastrofiapuun ja muutamiin kahdenvälisiin, tiukasti valvottuihin projekteihin - etenkin koulutukseen. Nykyisellään kehitysapumme lähinnä passivoi eikä edistä kestävää kehitystä.

TURVAPAIKKATURISMI KANNATTAMATTOMAKSI

Hallituksen löysän maahanmuuttopolitiikan seurauksena turvapaikanhakijoiden määrä on räjähtänyt. Perussuomalaisten mielestä turvapaikkaturismi on tehtävä kannattamattomaksi. Liian moni hakee turvapaikkaa väärin perustein, saa oleskella maassamme pitkään ja aiheuttaa melkoiset kustannukset.

Hallitus onkin nyt oikeilla jäljillä, mutta vain jäljillä yrittäessään edes hieman panostaa turvapaikkaprosessin nopeuttamiseen. Jos turvapaikanhakijan hakemus on evätty jossain toisessa EU-maassa, tulee tällainen henkilö käännyttää välittömästi.

Aika on suoraan sanoen ajanut ohi myös kiintiöpakolaismallin. Tässä suhteessa Perussuomalaiset yhtyvät ministeri Väyrysen esitykseen.

Perussuomalaisten mielestä jatkossa olisi perusteltua ennakkoluulottomasti selvittää turvapaikanhakijoiden sijoittamista lähtömaiden rauhallisiin lähimaihin. Järjestely karsisi tehokkaasti turvapaikkahakijoiden väärinkäyttäjät ja romahduttaisi ihmissalakuljettajien kansainvälisen bisneksen.

SISÄINEN TURVALLISUUS

Hallituksen liberaali oikeuspoliittinen linja huolestuttaa Perussuomalaisia. Sisäistä turvallisuutta ei edistä se, että tuomioita lievennetään ja vankipaikkoja vähennetään.

Esitetyillä poliisin määrärahoilla poliisin näkyvyys tulee edelleen heikkenemään ainakin reuna-alueilla ja niin sanottujen tavallisten rikosten tutkinta-aika tulee pidentymään entisestään.

YLEINEN OIKEUSTURVALLISUUS

Yleisen oikeusturvallisuuden kannalta on huolestuttavaa, että käsittelyajat niin rikos- kuin siviilijutuissa ovat tällä hetkellä aivan liian pitkiä. Surkein tilanne lienee muutoksenhakulautakunnassa, jossa noin 30 000 valitusta odottaa käsittelyään. Resurssipula on huutava syyttäjästä aina korkeimpaan oikeuteen saakka.

On muistettava, että ripeä talousrikostutkinta, nopea tuomioistuinkäsittely sekä tehokas perintä tuottavat valtion kassaan enemmän euroja kuin siitä aiheutuneet kustannukset ovat ja ne ennalta estävät omalta osaltaan harmaata taloutta.

MAATILOJEN AHDINKO

Perheviljelmäpohjainen maatalous on Suomessa ollut jo pitkään vaikeuksissa. Yhä useampi tila on joutunut ulosottomiesten kynsiin. Jos Suomessa halutaan syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä lähiruokaa sekä pitää maa kauttaaltaan asuttuna, on maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua.

Lisäksi maaseudun elinkelpoisena pitämisen tukemiseksi tulisi myös haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimiseen osoittaa riittävästi valtion tukea.

METSIEN HOITO JA HYÖDYNTÄMINEN

Viime vuosien tapahtumat metsien hoidossa ja puun hyödyntämisessä sekä ainainen vaje Kemera-rahoituksessa sekä energiapuun ja erityisesti energiarangan talteen saannissa panevat vakavasti pohtimaan pitäisikö seuraavassa valtioneuvostossa olla oma ministeri, joka paneutuisi yksinomaan näihin asioihin.

Tulevaisuutta ajatellen Kemera-rahat on saatava kansallisen metsäohjelman edellyttämälle 85 miljoonan euron tasolle. Lisäksi satsauksia pitäisi saada myös puuenergian käytön tutkimukseen.

Perussuomalaisten mielestä budjettiin on myös saatava määräraha, jolla voidaan suorittaa riskialtteilla alueilla ruskomäntypistiäisen biologista torjuntaa. Mäntypistiäisten kaluama alue lähentelee Pohjanmaallakin jo 300 000 hehtaaria.

ARVOISA PUHEMIES

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän yksittäiset jäsenet ottavat tarkemmin kantaa budjettiesityksen yksityiskohtiin.

Lisäksi Perussuomalaiset esittävät lopuksi toivomuksenaan, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pystyisivät, opposition tuella, valiokuntakäsittelyssä saamaan hallituksen esitykseen kansalaisten perustuslainkin takaamia perusoikeuksia ja palveluja parantavia muutoksia yhteisen isänmaamme ja sen kansalaisten parhaaksi.


--
Lisätietoja:
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
puh. 050-511 3186
Julkaistu 15.09.2009 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro / Raimo Vistbacka