AJANKOHTAISTA
Eläkkeensaajan tulee saada riittävä lisäansio tekemästään työstä
Pietari Jääskeläisen ensimmäinen puhe eduskunnan täysistunnossa 8.9.2009

Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä on arvosanaltaan 0 plus. Plus tulee siitä, että meidän tulee miettiä kaikki vaihtoehtoiset toimet työhönpaluun edistämiseksi.

Sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat voisivat hallituksen esityksen mukaan ansaita työansioita 600 euroa kuukaudessa ilman että se vaikuttaisi heidän eläkkeeseensä. Työansioiden ja eläkkeen yhteensovittamisen takia kiinteä 600 euron raja on avain liian alhainen.


Eläkkeensaajan tulee saada riittävä lisäansio tekemästään työstä. Tämä olisi pitänyt olla myös hallituksen tavoitteena. Riittävä kannustus työhön edellyttäisi, että esitettyä 600 euron ansaintarajaa nostettaisiin esimerkiksi 800 euroon.

Hallituksen esitys siitä, ettei sen esittämää pientä 600 euron ansaintarajaa edes sidottaisi kustannusten nousuun, on käsittämätön eikä sitä tulisi hyväksyä. Hallituksen helmasyntihän on ollut vuosia, että jopa perusturvan rahoituksessa, kansaneläkkeissä, toimeentulotuessa, lapsilisissä jne. ansio- ja kustannuskehitys otetaan joko vain osin tai ei ollenkaan huomioon, mikä entisestään heikentää tuensaajien taloudellista asemaa.

Nyt käsittelyssä olevalla lailla ei olisi mitään merkitystä tulevaisuudessa ilman indeksisidonnaisuutta. Myös lain voimassaoloaikaa tulee pidentää esitetystä vähintään vuoteen 2015.

Hallituksen esitys perusteluineen on puutteellinen myös verotuksen osalta. Työssäkäynti voi keskeytyä verotuskohtelun vuoksi.

Hallituksen esitystä tulee korjata myös niin, etteivät eläkkeenjättämisajalta maksettavan vammaistuen ehdot huonone.

Koska Perussuomalaiset ovat sekä yhteistyökykyinen, että yhteistyöhaluinen puolue, on valiokunnassa esitetty vastalause perusteluineen selvästi hallituksen esitystä parempi ja näin ollen kannatettava.

Julkaistu 18.09.2009 klo 14:00
Kirjoittaja: Pietari Jääskeläinen