AJANKOHTAISTA
Arvokkaan vanhuuden puolesta
Eduskunnassa käytiin 29.9.2009 välikysymyskeskustelu vanhustenhuollon kriisistä. Perussuomalaisten ryhmäpuheen piti puolueen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on surullinen maamme vanhustenhoidon nykytilasta. Se, että oppositio joutuu välikysymyksen muodossa peräämään hallitukselta inhimillisyyttä ja arvokasta kohtelua maamme vanhusväestölle, kertoo porvarihallituksen kovuudesta ja välinpitämättömyydestä avuttomia vanhuksia kohtaan.

Hallitus kyllä puhuu paljon kauniita sanoja lähimmäisestä välittämisestä, mutta käytäntö osoittaa aivan toista.

TAHDON ASIA

Perussuomalaiset pyytävät hallituksen puolesta anteeksi kaikilta niiltä maamme vanhuksilta ja heidän omaisiltaan, jotka ovat kokeneet epäinhimillistä kohtelua pääministeri Matti Vanhasen hallitusten välinpitämättömyyden vuoksi.

Arvokas vanhuus ei ole raha-asia, se on hyvän tahdon asia. Arvokkaaseen vanhuuteen eivät kuulu sänkyyn sitominen, lääkkeillä huumaaminen ja perushygienian laiminlyönti, kuten nykyisin tapahtuu.

KIITOS HOITAJILLE

Tällaisiin laiminlyönteihin eivät ole syyllisiä ylityöllistetyt hoitajat, jotka pitävät huolta vanhainkotien ja sairasosastojen vanhuksista. He kyllä tekevät parhaansa, jopa voimiensa äärirajoilla. Kiitos siitä heille. Heidän syyllistämisensä on epäoikeudenmukaista.

Syyllisiä ovat viimeaikojen hallitukset, jotka ovat päästäneet tilanteen näin pitkälle. Osasyyllisiä ovat kuntien ja valtion virkamiehet sekä ennen kaikkea ne hallituspuolueiden kansanedustajat, jotka eivät noudata sydämensä ääntä, esimerkiksi vanhustenhuoltoon osoitetuissa määrärahaäänestyksissä, vaan tekevät orjallisesti kuten heidät on käsketty tekemään.

EDUSTAJISTA KIINNI

Tulemme näkemään tässä salissa, paitsi välikysymysäänestyksen, myös syksyn aikana suoritettavien budjettiäänestysten yhteydessä sen, kuka edustajista todella välittää lähimmäisistään. Me täällä eduskunnassa päätämme siitä, kuinka paljon vanhuksiin sijoitetaan rahaa. Se on yksinomaan meistä edustajista kiinni.

Pääministeri Vanhanen ja valtiovarainministeri Katainen sekä hallituspuolueiden ministerit ja kansanedustajat! Teidän inhimillisyytenne ja välittämisenne arvo punnitaan äänestyksissä!

ELÄIMILLÄKIN OIKEUTENSA

Surullisinta vanhusten tilanteessa on se, että Suomessa eläimilläkin on käytännössä suuremmat oikeudet kuin vanhuksilla. Eläimillä on oma suojelulakinsa. Vanhuksillamme sitä ei ole, koska sitä ei ole ennen tarvittu.

Jokaisen pitäisi ymmärtää ilman lakiakin, millainen kohtelu vanhimmille lähimmäisillemme kuuluu. Mutta nyt elämme itsekkyyden aikaa ja istuva porvarihallitus on tästä hyvä esimerkki. Vain vanhusten oikeudet takaava laki voi palauttaa maahamme kunnioituksen vanhuksia kohtaan ja taata heille inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden.

HEIKOIMMISTA HUOLEHTIMINEN

Suomi on kristitty kansakunta. Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen kuuluu heikoimmista ihmisistä huolehtiminen. Äärimmäisyyteen vietynä ihmisen kuolema sänkyyn sidottuna ei ole arvokkuutta. Se on kidutusta. Se on nöyryytystä. Asianmukainen ja turvallinen saattohoito onkin taattava viimeiselle matkalle lähtevälle. Perussuomalaisten mielestä ei saa olla ihmisen antaman kuolinpillerin käsissä se, milloin elämä päättyy. Se on kaikkivaltiaan käsissä.

Jotta Suomen kansa ja ennen kaikkea istuva hallitus heräisi huomaamaan todellisuuden, on syytä kerrata lyhyesti millaisia ongelmia vanhustemme hoitoon ja henkilökunnan työhön liittyy.

KAIKKIALLA EI ONGELMIA

On syytä korostaa tässä yhteydessä, että on myös sellaisia hoitolaitoksia ja vanhainkoteja joissa tällaisia asioita ei tapahdu. Koko vanhustenhoito ei siis ole ongelmissa, ongelmat koskevat vain niitä paikkoja joissa päätökset tehdään lähinnä rahaan, eikä hyvään tahtoon nojaten. Perussuomalaisten mielestä yksikin ongelmatapaus on liikaa.

Lääninhallitusten selvityksistä on tullut ilmi, että siivousta ja keittiötoimia joutuvat tekemään hoitajat erillisten keittäjien ja siivoojien sijaan. Näin säästetään henkilökuntakustannuksissa ja parannetaan suhteellista hoitohenkilökunnan määrää vanhusta kohti. Samalla toisaalta lisätään hoitohenkilökunnan työmäärää. Se on suoraan pois vanhusten kanssa vietetystä ajasta.

JANO JA NÄLKÄ

Lisäksi on huomattava myös se, että jos vanhusten ravitsemuksesta ei päätä ammattikeittäjä, on aliravitsemuksen riski todellinen. Jano ja nälkä ovatkin joillekin vanhuksille päivittäistä todellisuutta. Ei vain siksi, että ruoan ravintoarvot ovat väärin, vaan myös siksi ettei heikkokuntoisimpien syöttämiseen riitä kiireen takia aikaa.

Koska hoitajilla ei ole enää aikaa huomioida vanhuksia siinä määrin kuin olisi tarpeen, joudutaan vanhuksien liikkumista rajaamaan. Vanhuksia sidotaan kiinni tuoleihin ja sänkyihin, heidän huoneidensa ovet lukitaan ulkopuolelta ja vanhusten päivittäistä ulkona oleilua rajataan. Viriketoiminnan merkitystä fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpidossa ei voi väheksyä.

LAKI SYYTÄ TEHDÄ

Opposition yhteinen välikysymys puuttuu vakavaan asiaan, jota hallituksen ei ole lainkaan syytä väheksyä. Samalla nimittäin väheksyisitte vanhuksiamme ja niitä ihmisiä, jotka tekevät joka päivä parhaansa vanhustemme hyväksi.

On kysymättäkin selvää, että välikysymyksessä peräänkuulutettu laki vanhusten hoidosta on syytä pikaisesti tehdä. Lääninhallitukset, vanhustenhuollon ammattilaiset ja muun muassa professori Sirkka-Liisa Kivelä ovat jo pitkään peränneet sosiaali- ja terveysministeriöltä ja hallitukselta tarkempia säännöksiä ja ohjeita vanhusten kohtelusta. Yksinkertaisin ja paras tapa olisi säätää asiasta selkeä, vanhusten inhimillisen hoidon turvaava laki.

Kaikenlaisia toimikuntia ja projekteja on perustettu ja aloitettu. Niiden aika on nyt ohi. Nyt on toiminnan aika.

HALLITUKSEN HERÄTTÄVÄ

Nyt on hallituksen vihdoin herättävä. Rahapula vanhustenhoidossa on huono tekosyy. Kyse on vain ja ainoastaan tahdosta. Tahdosta käyttää rahaa sekä laatia laki heidän hyväksi, jotka ovat tämän hyvinvoinnin meille rakentaneet: Vanhusten hyväksi. Se ei ole meiltä keltään pois.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Filatovin ehdottamaa sanamuotoa perustelluksi päiväjärjestykseen siirtymiseksi.

--
Lisätietoja:
pentti.oinonen@eduskunta.fi
puh. 09-432 3131

Julkaistu 29.09.2009 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro / Pentti Oinonen