AJANKOHTAISTA
Kaasuputki ja kansalliset edut
Eduskunta keskusteli 8.10.2009 Itämeren kaasuputkihankkeesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner puhui seuraavaa.

Nord Stream -yhtiön kaasuputkihanke on suunnitteluvaiheessaan herättänyt paitsi huolta ympäristöstä, myös energiaturvallisuuteen ja Venäjä-politiikkaan liittyviä sangen aiheellisia kysymyksiä.

Venäjältä Saksaan kulkeva kaasuputki on toteutuessaan suurin ihmisen koskaan Itämereen tekemä rakenne. Ympäristöriskit ovat suurimmillaan putken rakentamisvaiheessa, minkä jälkeen sen vakuutetaan kuormittavan luontoa vain vähäisessä määrin.

Pieniinkin haittavaikutuksiin tulee kuitenkin suhtautua vakavasti, etenkin kun tiedämme, kuinka huono Itämeren tila on jo ennestään. Ympäristön kannalta putken rakentaminen veden alle on kuitenkin ilmeisesti parempi ratkaisu kuin rakentaminen maalle.

Baltian maat ja Suomi eivät hyödy kaasuputkesta taloudellisesti, mutta mahdolliset haittavaikutukset koituvat meidän osaksemme.

Perussuomalaisten mielestä voidaan hyvällä syyllä kysyä, täytyykö Suomen auliisti ja korvauksetta sallia Venäjän rakentaa talousvyöhykkeellemme, kuten pääministerimme on lupaillut Venäjän valtion edustajille. Omia kansallisia etujamme saa ja tulee puolustaa.

Nyt olisi hyvä tilaisuus edellyttää, että Venäjä sitoutuisi kansainvälistä luottamusta lisääviin yhteisiin pelisääntöihin ja esimerkiksi rakentamaan valmiiksi Pietarin ja Kaliningradin jätevesipuhdistamot.

Kaasuputki tulee kulkemaan Suomen talousvyöhykkeellä aluevesirajamme läheisyydessä, ja putken suojaamisesta vastaa Venäjän Itämeren laivasto. Jos kaasuputki rakennetaan, mitä mieltä arvoisa pääministeri on siitä, että Venäjän merivoimien liikehdintä aluevesillämme kasvaa?

--
Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
puh. 050 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
www.pirkon.info

Julkaistu 08.10.2009 klo 17:00
Kirjoittaja: Pirkko Ruohonen-Lerner