AJANKOHTAISTA
Lykkäystä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmille
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vistbacka puhui PerusS:n Keski-Suomen piirin syyskokouksessa Petäjävedellä 18.10.2009 mm. haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmän uudistamisesta.

Ympäristönsuojelulaista johdettu puhdistusvelvollisuus haja-asutusalueiden kiinteistöjen talousvesille huolestuttaa monia maakunnissa asuvia. Valtioneuvoston 2014 voimaan tuleva asetus edellyttää kiinteistöjen omistajilta huomattavia investointeja, joiden on arvioitu nousevan jopa 10 000 euroon taloutta kohden. Moneen mummonmökkiin rakennettava jätevesijärjestelmä saattaa olla arvokkaampi kuin itse kiinteistö.

Asetus on yliampuvaa ympäristövouhotusta, jota ei voi perustella ainakaan Itämeren suojelulla. Onko tarkoituksena tyhjentää lopullisesti maaseutu?

Kunnat voivat ympäristölain perusteella myöntää määräaikaisen, viiden vuoden lykkäyksen jätevesijärjestelmien tehostamiseen. Kansalaiset ovat kuitenkin epätietoisia millaisin perustein lykkäystä voi saada. Vaarana on, että kunnissa tapahtuva tapauskohtainen harkinta asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan esim. hakijan poliittisten mielipiteiden takia.

Perussuomalaisten mielestä ympäristöministeriössä parhaillaan tehtävää selvitystä jätevesiasetuksen ongelmakohdista tulee vauhdittaa. Lisäksi hallituksen tulee tehdä periaateratkaisu siirtymäajan pidentämisestä 5–10 vuodella. Samalla asetusta olisi tarkennettava laatimalla yksiselitteinen ohjeistus, jotta perustuslaissa säädettyä kansalaisten tasavertaista kohtelua lain edessä ei vaaranneta.

--
Lisätietoja:
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
puh. 050-511 3186

Julkaistu 18.10.2009 klo 13:00
Kirjoittaja: Raimo Vistbacka