AJANKOHTAISTA
Rautatie Jäämerelle
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen piti eduskunnassa Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron keskusteltaessa Suomesta ja arktisista alueista. Oinonen ehdotti rautatien jatkamista Rovaniemeltä pohjoiseen.

Arktisten alueiden merkitys Suomelle kasvaa lähitulevaisuudessa huomattavasti. Tähän ulkoasiainvaliokunnan näkemykseen on helppo yhtyä, sillä tiedämme maapallon pohjoisten alueiden olevan parhaillaan ympäristöllisessä, taloudellisessa ja geopoliittisessa muutostilassa. Etenkin arktisten alueiden luonnonvarat – öljy, kaasu, mineraalit, metsät, kalat – ovat valtioiden kiinnostuksen kohteina.

Toisaalta valtiollisten toimijoiden lisäksi arktisista alueista ovat kiinnostuneita yksityiset. Alueen luonto – kuten Suomen Lappi – tarjoaa monenlaisia elämyksiä: patikointia, virkistyskalastusta jne. Matkailutuloista hyötyvät myös paikalliset asukkaat.

MUKANA YHTEISTYÖSSÄ

Perussuomalaisten mielestä on Suomen etujen mukaista, että maamme arktisen politiikan tavoitteet ja voimavarat määritellään selkeästi, kuten valiokunta esittää, ja että kehitämme edelleen arktista osaamistamme esimerkiksi jäänmurtajien osalta ja olemme mukana tiivistyvässä kansainvälisessä arktisyhteistyössä.

Luonnonvarojen hyödyntämisessä on saatava aikaan sellainen kansainvälinen yhteistyö, jossa arktisten alueiden ympäristöarvot otetaan huomioon ja jossa alueista ei synny samanlaista rauhatonta ongelmapesäkettä kuin esimerkiksi Lähi-idästä. Hyötyä on jaettava ennen muuta alueella asuvalle väestölle, joka suurelta osin on alkuperäiskansoja.

RAUTATIE KESKI- JA POHJOIS-LAPPIIN

Jäämeren jään sulaminen tulee epäilemättä vilkastuttamaan pohjoista merenkulkua. Suomen on vastattava tähän mahdollisuuteen esimerkiksi rakentamalla Lappiin rautatie Rovaniemeltä Sodankylään ja sieltä edelleen Ivalon ja Inarin kautta Jäämerelle. Ajatus ei ole uusi, vaan se on ollut takavuosina esillä, mutta unohtunut sittemmin. On kulunut sata vuotta ensimmäisen junan saapumisesta Rovaniemelle, on korkea aika jatkaa rataa pohjoisemmaksi!

Arktisten alueiden painoarvon kasvu tarjoaa mahdollisuuksia Lapin ja koko Suomen elinkeinoelämälle. Perussuomalaisten mielestä näihin mahdollisuuksiin on syytä tarttua jo koko maan asuttuna pitämisen kannalta katsottuna.

--
Lisätietoja:
pentti.oinonen@eduskunta.fi
puh. 050-512 2472

Julkaistu 18.11.2009 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro / Pentti Oinonen