AJANKOHTAISTA
Jäsenäänestys Kainuun piirissä

Piiritoimikunta on kokoontunut Paltamossa ja päättänyt asettaa 25.03. – 07.04.2010 suoritettavaan jäsenäänestykseen ehdokkaiksi seuraavat henkilöt:

Arffman Paavo, Paltamo
Hakkarainen Eija, Kajaani
Kettunen Pentti, Kajaani
Puurunen Yrjö, Suomussalmi
Sankilampi Jaana, Kajaani
Tihinen Ari, Kajaani

Vuoden 2011 eduskuntavaaleihin Perussuomalaiset lähtevät Oulun vaalipiirissä omana vaaliliittona täydellä 18 ehdokkaan listalla. Tehdyn sopimuksen mukaisesti Perussuomalaisten Kainuun piiri asettaa neljä (4) ja Oulun piiri neljätoista (14) ehdokasta. Perussuomalaisilla on tavoitteena saada vaaleissa läpi kolme kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä, joista vähintään yksi kansanedustaja Kainuusta.

Piiritoimikunta on myös keskustellut mediamaksusta ja toteaa seuraavaa:

Yleisradio on suoraan eduskunnan alaisuudessa ja valvonnassa toimiva kansallinen tiedottaja, jonka tehtävä ja rooli poikkeaa selkeästi kaupallisesta tiedotus- ja uutistoiminnasta. Yleisradion tehtävä on myös vaalia suomalaista kulttuuria ja perinnettä.
Kokonaisuutta ajatellen ja Suomen kansalaisten tasa-arvoisuuden kannalta Yleisradion rahoittaminen valtion tulo- ja menoarvion kautta on perusteltua.
Vuosittain eduskunta käsittelee ja hyväksyy ko. tulo- ja menoarvion, jolloin ei ole mitään ongelmia osoittaa tarvittavat varat Yleisradion toiminnan kattamiseksi.
Tulo- ja menoarvion kautta rahoitettuna jokainen suomalainen osallistuu taloudellisen kantokykynsä mukaisesti yleisradiotoiminnan rahoitukseen. Isotuloiset ja rikkaat maksavat enemmän ja pienituloiset ja köyhät maksavat vähemmän.

Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta ei usko laskelmiin mitä yöpikajunan palauttaminen Kajaani – Helsinki välille maksaisi. Piiritoimikunta epäilee, että laskelma on tehty tarkoitushakuisesti ja siinä ei ole otettu huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja. Me kainuulaiset emme saa alistua näihin meille annettuihin selvityksiin vaan työtä yöpikajunan takaisin saamiseksi on edelleen jatkettava. Esimerkiksi valtion vuoden 2011 tulo- ja menoarvioon voitaisiin ottaa kokeilumääräraha, jolloin käytännössä voitaisiin testata mitä yöpikajunaliikenne tulisi todellisuudessa maksamaan.


Pentti Kettunen
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n puheenjohtaja

Julkaistu 01.04.2010 klo 09:09