AJANKOHTAISTA
Reumapotilaat jätetty heitteille
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa eduskunnassa 28.4.2010 reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon korkean tason turvaamisesta piti kansanedustaja Pietari Jääskeläinen.

Perussuomalaiset eivät hyväksy Reumasairaalan alasajoa. Maan hallitus sekä kansaneläkelaitos ovat lyöneet viimeiset naulat maan ainoalle reumasairaalalle reumapotilaiden hyvästä, taatusta hoidosta välittämättä. Heinolan Reumasairaalan lakkauttaminen on tyrmistyttävän epäinhimillinen teko.

Suomen ainoa lastenreuman hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut osaamiskeskus ajetaan konkurssiin.

Kiitos Teille kymmenille reumaa sairastaville henkilöille lähettämistänne, usein suorastaan sydäntäsärkevistä, kirjeistä. Näistä kirjeistä ilmenee hätähuuto, pelkonne saada hyvää hoitoa reumaanne lähitulevaisuudessa. Lainaan muutaman lauseen vaikeaa reumaa sairastavien kirjeistä. Niistä käy ilmi, että reuma on vakava sairaus, mitä ei todella millään buranareseptillä hoideta.

Eräs kirjoittaja toteaa; missä ja kuka minut leikkaa jatkossa? Minua on n. 30 kertaa leikattu reuman takia, aina Reumasairaalassa. Keinoniveliä on 13, luudutettuja 9, asennonkorjauksia 10 ja muut ovat puhdistusleikkauksia ja tähystyksiä.

Reumaortopedia saa pahan iskun, jos sitä ei keskitetä Reumasairaalaan, missä huippuosaamista on. Siellä ovat maan ainoat reumaortopedit, jotka osaavat tehdä vaativia reumaleikkauksia, joita aikuiset lapsireumaatikot tarvitsevat. Miksei potilas saa valita hoitopaikkaansa Suomessa? Onko siis ainoa vaihtoehtoni muutaman vuoden sisällä uhkaava työkyvyttömyys alle 40-vuotiaana ja korkeasti koulutettuna? Näin kysyy eräs kirjoittaja.

Maan hallitus on jälleen kerran heikentämässä kansalaisten hoitopalveluja – tekemättä mitään ja näin tosiasiassa lakkauttamassa Reumasairaalan vain kahden miljoonan euron tähden. Se summa Reumasairaalan toiminnan jatkamiseksi olisi tarvittu.

Me Perussuomalaiset pidämme käsittämättömänä, että reumasairauksien hoito hajautetaan erillisiin sairaanhoitopiireihin, joissa ei välttämättä edes ole riittävää tietotaitoa tai resursseja hoitaa tätä erittäin monipuolista osaamista vaativaa sairautta. Tuomioistuimessa tämä menettely voitaisiin tulkita jopa potilaiden heitteillejätöksi, koska hoidon jatkuvuutta ei ole pystytty varmuudella turvaamaan.

Tampereen Yliopiston professori Matti Korppi totesi MTV3:n haastattelussa, että tapa, jolla reumasairaala lakkautettiin, oli katastrofaalinen ja että reuman vaativaan hoitoon tarvittavien tiimien kasaaminen ja koulutus tulee viemään vuosia.

Huippuosaaminen tuhkana tuuleen

Heinolan reumasairaala on kansainvälisesti arvostettu reumatautien hoidon ja tutkimuksen osaamiskeskus. Se on tuottanut tietoa reumasairauksien luonteesta, kehittänyt lääkehoitoja, leikkaustoimintaa ja hoitotiedettä. Siellä on saavutettu alan kirurginen, kuntoutuksellinen ja tieteellinen huippuosaaminen.

Potilaita on hoidettu moniammatillisissa hoitotiimeissä, koska sairaus vaatii monenlaista erityisosaamista. Nyt nämä tiimit hajotetaan kuin tuhka tuuleen. Moniammatillisten hoitotiimien hajottua, niitä ei voida koota hetkessä uudelleen. Uusia osaajia ei valmistu suoraan koulutuksesta, vaan reumasairauksien hoitoon perehtyminen vaatii kokeneiltakin lääkäreiltä, hoitajilta ja muilta hoitotiimeissä työskenteleviltä vuosia.

Kreikka pelastetaan – reumasairaala lakkautetaan

Hallitus on jälleen kerran asettanut eurot inhimillisyyden ja apua tarvitsevien ihmisten edelle. Raha on saanut suorastaan epäjumalan roolin, kun se säätelee kaikkea inhimillistä toimintaa, ja lasten sekä sairaidenhoito jätetään markkinavoimien armoille.

Mikä tätä hallitusta ja hallituspuolueita oikein vaivaa? Onko se unohtanut, että sen tulisi olla ihmisten ja potilaiden asialla eikä toimia kuin kasvoton, voittoa tavoitteleva pörssiyhtiö? Rahan ei tulisi mennä ihmisten hyvinvoinnin ja perusturvallisuuden edelle. Hallituksen tulisi myös asettaa suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen etusijalle. Näin ei kuitenkaan ole.

Samaan aikaan kun Reumasairaalaan ei löytynyt 2 miljoonaa euroa, niin Kreikan talouden pelastamiseen löytyy 500 miljoonaa euroa. Me siis lainoitamme lainarahalla, veronmaksajien rahoilla maata, joka on jo pitkään antanut väärän kuvan taloudellisesta tilanteestaan ja saanut sen perusteella Euroopan unionin ja Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) jäsenyyden.

Suomalaisten hyvinvointi etusijalle

Suomi ei voi olla pelastamassa koko ajan muuta maailmaa, kun maan omat asiat ovat retuperällä. Tällä menolla suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta tulee pahoinvointiyhteiskunta. Arvojen tulee muuttua. Yhteiskunnassa ensisijaisiksi arvoiksi tulee nostaa rehellisyys, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja isänmaallisuus.

Rehellistä olisi nyt tunnustaa, että Heinolan reumasairaalan osalta tehtiin virheellinen ja hätiköity päätös, jonka vuoksi on uhkana, että monet potilaat voivat jäädä ilman asiallista hoitoa.

Inhimillisyyden nimissä reumasairaalan toimintaa tulee jatkaa. Muita päätöksiä ei tule tehdä ennen kuin hoidon huippulaadusta ja saatavuudesta sairaanhoitopiireissä on 100 prosenttinen varmuus. Reumapotilaita ei saa jäädä heitteille – heikolle hoidolle.

Oikeudenmukaista olisi puolestaan säätää välittömästi laki, missä potilaalle taataan oikeus itse valita hoitopaikkansa sairaanhoitopiirien monopoliaseman sijasta.

Isänmaallista olisi se, että Kreikalle suunnitellut 500 miljoonaa osoitettaisiin maamme hoitopalvelujen – kuten reuman hoidon – turvaamiseen. Ilman lisärahoitusta hoitopalvelut tulevat rajusti heikkenemään tulevina vuosina.

Perussuomalaiset seisovat yhteisrintamassa reumaa sairastavien kanssa reuman hoidon ja rahoituksen turvaamiseksi Suomessa.

--

Lisätietoja:

pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi

puh. 050-582 9444

Julkaistu 28.04.2010 klo 14:22
Kirjoittaja: Ryhmäpuhe / Pietari Jääskeläinen