AJANKOHTAISTA
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen julkilausuma
Rovaniemellä 21.8.2008:

Hallituksen aluepolitiikka on kevyttä kuin poutapilvi! Viranomaispalveluita keskitetään kasvukeskuksiin, joihin hallitus haluaa varmaan syrjäseutujen asukkaidenkin muuttavan perässä. Perussuomalaisten mielestä koko Suomi tulee säilyttää elinkelpoisena - unohtamatta myös kaupunkien lähiöitä. Asuttavan maaseudun edellytyksenä ovat toimivat liikenneyhteydet ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseksi. Tämän ovat Pohjois-Suomenkin asukkaat ymmärtäneet hallitusta paremmin, mistä on yhtenä osoituksena Kemijärven yöjunavuoron säilyttämiseksi syntynyt kansanliike. Hallituksen tai viimeistään eduskunnan on lisättävä perustien- ja perusradanpidon määrärahoja tulevassa budjetissa, jottei kansallisomaisuuttamme päästetä entisestään rappeutumaan. Myös julkista liikennettä on tuettava, koska se on maaseudulta vaarassa loppua kokonaan.

Hallitus on seissyt tumput suorina maaseudun kuihtuessa. Kotimaan puukauppaa yritettiin lopulta vauhdittaa, mutta millä hinnalla! Metsätehtaita lakkautettiin samalla kun hallitus ihmetteli Venäjän puutulleja ja tavaran liikkumattomuutta. Pätevistä metsäammattilaisista on pulaa, odotammekin valtion varmistavan alan koulutuspaikat sekä osallistuvan metsänhoitotalkoisiin.

Valtion tulee varmistaa nuorten ja vanhojen isäntien omistamien maatilojen toimintaedellytykset kohonneiden polttoaine-, lannoite- ja siemenhintojen puristuksessa. Maatalouden toiminta myös pohjoisella 142 - tukialueella tulee säilyttää. Näin toimimalla turvataan kotimainen tuotanto myös kriisiaikoina. Pellonomistajan vuokratessa maitaan ulkopuoliselle tulee tukioikeuksien säilyä vuokrakauden päätyttyä omistajalla, perustuslaki on tässä kanssamme samaa mieltä.

Vanhasen hallitus, valtiovarainministeri Kataisen yllyttämänä on toteuttamassa veronkevennyksiä, jotka kartuttavat eniten rikkaiden rahasäkkejä. Köyhemmän kansanosan verohuojennuksista saama taloudellinen helpotus on jo syöty erilaisten taksojen ja maksujen korotuksilla. Hallitus on myös riittämättömillä toimillaan osaltaan aiheuttanut kuntien taloudellisen tilanteen kurjistumisen. Tästä yhtenä seurauksena on kiinteistöveron korottaminen monissa kunnissa, josta pahiten kärsivät jälleen pienituloisimmat. Asumiskustannukset Suomessa ovat muutenkin korkeat. Varsinkin nuorilla on nykyään vaikeuksia päästä kiinni omaan asuntoon.

Valtion tuottavuusohjelman toteuttaminen on yksi osoitus kovasta, pelkästään taloudellisten arvojen pohjalta tehtävästä politiikasta. Valtiovarainministeriö jakaa henkilöstövähennystavoitteet eri hallinnonaloille kohdennettuina suoraan virastoille ja laitoksille, jolloin tuottavuuden paranemista ei näytetä edes tavoiteltavan - vain henkilötyövuosien vähentäminen on olennaisinta. Kaikki "tuottavuushyöty" otetaan jäljelle jäävien työntekijöiden selkänahasta, mikä on näkynyt mm. sairauslomien kasvuna.

Perussuomalaisten mielestä sotaveteraanien kuntoutuksen resurssit eivät vieläkään ole sillä tasolla millä niiden pitäisi olla: tänäkin vuonna monessa kunnassa kuntoutustoimintaan tarkoitetut määrärahat ovat loppuneet jo heinäkuussa. Veteraanien lainmukaisia etuuksia määritettäessä tulisi luopua haitta-asteluokituksista. Ylipäätään ikäihmisten palvelut on päästetty huonolle tolalle. Tavoitteena tulisi olla aktiivinen vanhuus, jossa kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään. Huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että vanhusten ääni tulee kuulluksi palvelutarvetta suunniteltaessa. Hyvä asia on se, että hallitus on vihdoin tuomassa eduskuntaan vammaispalvelulain muutoksen, jossa vihdoin saadaan vaikeavammaisille subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Valitettavasti hallitus ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan aio kuitenkaan osoittaa läheskään riittävästi varoja, jotta kunnat voisivat tästä uudesta, tärkeästä velvollisuudestaan kunnialla selvitä. Tämä vaarantaa lain tasapuolisen noudattamisen eri puolilla Suomea. 

Julkaistu 21.08.2008 klo 10:00
Kirjoittaja: PerusS:n eduskuntaryhmä