AJANKOHTAISTA
Keskustanuorten avustuksista kantelu
PerusS-nuoret ovat tehneet oikeuskanslerille kantelun Keskustanuorten saamista valtionavustuksista.

Opetusministeriö myönsi vuonna 2010 lähes 13 miljoonaa euroa tukea erilaisille nuorisojärjestöille. Eräs keskeinen tuenmyöntämisperuste on järjestön jäsenmäärä.

Poliittisista nuorisojärjestöistä keskustanuoret (682 000 euroa), kokoomusnuoret (665 000 euroa), demarinuoret (572 000 euroa), vasemmistonuoret (320 000 euroa) ja Svensk Ungdom (230 000 euroa) ovat tukitasollaan omassa luokassaan.

Perussuomalaiset Nuoret (12 000 euroa) eivät ole tyytyväisiä siihen, ettei Opetusministeriössä ole tarkemmin perehdytty avustuksia saavien nuorisojärjestöjen antamien selvitysten todenperäisyyteen, kuten jäsenmääriin.

Perussuomalaiset Nuoret epäilivät kannanotossaan 3.6., että keskustanuoret ovat koijanneet opetusministeriötä jäsenmääränsä osalta ja saaneet näin liian paljon tukea vuosittain. Tie keskustanuorten jäseneksi voi olla puolueen erikoisten jäsenyyskäytäntöjen takia hyvinkin yllättävä. Jäseneksi on päätynyt henkilöitä, jotka eivät edes tiedä ryhtyneensä jäseniksi.

Perussuomalaiset Nuoret ihmettelevät sitä, että kun keskustanuorten jäsenmäärä on julkisuudessa olevien tietojen mukaan romahtanut 17 000:sta (v. 2005) noin 11 500:aan (v. 2010), on keskustanuorten saama tukipotti Opetusministeriöltä samaan aikaan kasvanut 585 000 eurosta 682 000 euroon.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä on käsittämätöntä että järjestö, jonka jäsenmäärä laskee kolmanneksen, ja jonka emopuolueen kannatus on laskenut kolmissa perättäisissä vaaleissa, saa joka vuosi Opetusministeriöltä lisää tukea toimintaansa.

Perussuomalaiset Nuoret eivät voi tulla muuhun lopputulokseen kuin, että Opetusministeriön ja keskustanuorten välillä on olemassa jonkinlainen symbioosi, jota syystä tai toisesta on varjelemassa laajempikin joukko poliittisia vaikuttajia. Oli totuus jäsenmäärästä mikä tahansa, sillä ei näytä olevan mitään merkitystä. Niin reippaasti myönnetyissä tukisummissa on ilmaa.

Pidämme yhteiskunnallisen moraalin kannalta arveluttavana nykyistä poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustuksiin liittyvää kokonaisuutta ja haluamme siksi selvyyden asiaan. Vaadimme, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan ja avustusten tasapuolisuus taataan. Olemme päättäneet tehdä kantelun Oikeuskanslerinvirastolle asiasta. Ei voi olla niin, ettei kukaan ota vastuuta löperöistä avustuskäytännöistä, kun yhteisiä verovaroja annetaan poliittisen toiminnan tukemiseen.

-- 

Lisätiedot:

Vesa-Matti Saarakkala

Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtaja

puh. 0400 917 353

 

Ville Vähämäki

hallituksen jäsen

Perussuomalaiset Nuoret ry

puh. 040 542 9179

Julkaistu 04.06.2010 klo 10:44
Kirjoittaja: PerusS-nuoret