AJANKOHTAISTA
Keskustanuorten jäsenmäärä selvitettävä
PerusS-nuoret vaativat tiedotteessaan keskustanuorten todellisen jäsenmäärän selvittämistä.

Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea nuorisojärjestöille. Vuonna 2010 tukea jaettiin 12,7 miljoonaa euroa. Tukea jaetaan myös poliittisille nuorisojärjestöille. Tuen eräänä jakoperusteena on yhdistyksen jäsenmäärä.

Viikonloppuna tulleen uutisen mukaan tietosuojavaltuutettu aikoo selvittää keskustapuolueen kohua herättäneet valejäsenyydet. Mielestämme myös keskustapuolueen nuorisojärjestön todellinen jäsenmäärä on selvitettävä.

Keskustapuolueen jäseneksi on ilmeisesti pystynyt liittymään ns. perhevaltakirjalla, jolloin vanhemmat ovat liittäneet myös lapsensa automaattisesti jäseneksi. Asiantuntijoiden mukaan tämä loukkaa yhdistymisvapauden vapautta liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin. Sitäpaitsi pätevään valtakirjaan vaaditaan aina kaikkien osapuolien allekirjoitus. Allekirjoittamattomalla valtakirjalla ei ole siis ole laillista pätevyyttä, ja jäsenyydet ovat näiltä osin laittomia.

Emäpuolueen liioiteltu jäsenmäärä ei sinänsä vaikuta muuhun kuin ylikaunisteltuihin lukuihin. Keskustanuorten kohdalla asia on kuitenkin toisin. ”Perhevaltakirja” -menettelyllä on saatu aikaan myös tekaistua nuorisojärjestön jäsenmäärän kasvua.

Opetusministeriön jakama tuki on pääosin suoraan verrannollinen jäsenmäärään. Tämä tekee nuorisojärjestön jäsenmäärän kaunistelusta erittäin paheksuttavaa. Keskustanuoret saivat vuonna 2010 tukea Opetusministeriöltä 682 000 euroa jäsenmäärän ollessa noin 11500. Tämän laskelman perusteella yhden jäsenen arvo on 60 euroa.

Kyse ei siis ole mistään nappikaupasta. Haluamme nyt selvittää, kuinka iso osa tästä rahamäärästä on kaunisteltujen jäsenmäärälukemien avulla saavutettua. Vertailuna kerrottakoon, että Perussuomalaiset Nuoret saivat tukea opetusministeriöltä 12 000 euroa tänä vuonna.

Haluamme myös tiedustella opetusministeri Henna Virkkuselta, mihin toimiin opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo ryhtyä, jotta poliittiset nuorisojärjestöt eivät saisi kaunistelluilla jäsenluetteloilla ylisuuria avustuksia?

--

Lisätiedot:

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtaja
puh. 0400 917 353

Julkaistu 03.06.2010 klo 10:00
Kirjoittaja: PerusS-nuoret