AJANKOHTAISTA
Energiaa omavaraisesti
Lisäydinvoiman rakentamisesta eduskunnassa 29.6.2010 puhuttaessa Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Perussuomalaisten energiapoliittinen linja on, että tuotamme mahdollisimman paljon tarvitsemastamme energiastamme omavaraisesti: kotimaisella työvoimalla ja teknologialla kotimaisista lähteistä. Se on kansantaloutemme etu. Hallituksen energiapolitiikka on sen sijaan epäjohdonmukaista sillisalaattia, joka herättää runsaasti kysymyksiä. Siitä puuttuu suuri linja.

Hallituksen eduskunnalle tarjoama energiapaketti on sekava ja hätiköiden kokoon kursittu. Se on muotoutunut sarjasta poliittisia lehmänkauppoja, joissa erilaisilla, ilmeisesti pääasiassa paljon sähköä käyttävien suuryhtiöiden lobbareilla näyttää olleen vahva vaikutus.

Pakettia valmistelleen virkamiehen todettu jääviys ei vaikuttanut mitenkään asioiden kulkuun, mitä voi pitää huolestuttavana piirteenä oikeusvaltiossa.

MIKSI KIIRE?

Miksi tällainen kiire, semminkin kun viime eduskuntavaalien alla ei lisäydinvoimakysymys ollut oikeastaan millään tavalla esillä?

Eikö kansanvaltaisen järjestelmän perusperiaatteisiin kuulu hakea kansalta mandaattia, etenkin kun on kysymys isoista ja perustavaa laatua olevista asioista, joiden vaikutus ulottuu eteenpäin satojen tai tuhansienkin vuosien päähän?

Ydinvoiman lisärakentaminen on iso asia. Se on energiapolitiikkamme keskeisiä kysymyksiä, joten Perussuomalaisten mielestä asia olisi tullut käsitellä perusteellisesti ja objektiivisesti.

TARVITAANKO KAKSI?

Suomi on sähkön tuonnista riippuvainen maa. Sähkön hinta vaikuttaa teollisuutemme kilpailukykyyn. Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että energiajärjestelmämme on monipuolinen.

Eräät tahot ovat arvioineet, että ydinvoima tulee tulevaisuudessakin kuulumaan monipuoliseen energiapakettiin, mutta onko kahden ydinvoimalan lisärakentaminen todella suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista?

Suurten yksiköiden suosiminen johtaa helposti kilpailun rajoittamiseen ja vallan keskittämiseen. Jääkö silloin resursseja kehittää uusiutuvaa energiaa?

Entä miten todella käy energiatehokkuuden parantamiselle ja energiansäästölle, joihin olemme sitoutuneet. Halvan ydinsähkön tarjoaminen teollisuudelle ei kannusta sitä energiankulutuksen vähentämiseen. Sähkön kysynnän kehitystä on vaikea arvioida, mutta sähkönkulutus on mahdollista saada pysyvästi laskuun, jos niin haluamme.

EU JA YDINJÄTE

Visio Suomesta ydinsähkön viejämaana ei ole houkutteleva. Kasvaako paine ydinjätteen loppusijoitukseen Suomeen?

EU:n sisällä on tavaroiden vapaa liikuteltavuus. Voidaanko jossain vaiheessa ydinjätettä tulkita tavaraksi? Meidän on yhdessä pidettävä huoli, ettei Suomesta tehdä EU-maiden ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa.

KOTIMAINEN ENERGIA

Uusiutuvan kotimaisen energian merkittävä lisäkäyttö tulevaisuudessa on Perussuomalaisten mielestä toivottava asia. Tavoitteena pitää olla, että kotimaisen energian lisäyksestä tulee pitkällä tähtäimellä kannattavaa kaikille osapuolille.

Tuoko hallituksen ehdottama kotimaisen energian paketti maaseudulle todella uutta elinvoimaa työpaikkojen muodossa?

Epäilyttävää on, että esimerkiksi metsähakkeen osalta hallituksen tavoitteena on käytön lähes kolminkertaistaminen mutta samaan aikaan luvatut tuet olisivat nousemassa 20 miljoonasta vain 36 miljoonaan euroon. Suunta on oikea, mutta tuki ei ole läheskään riittävä.

TIESTÖN TILA

Entä miten hallituksen kaavailema energiapuumäärä saataisiin liikkeelle?

Alempiasteinen tiestö on jo monin paikoin siinä kunnossa, ettei puu liiku läheskään kaikkina vuodenaikoina. Jos perustienpitoon ei saada lisärahoitusta, muuttuvat sivutiet vähitellen mutta varmasti ajokelvottomiksi.

SUOMALAISTA OSAAMISTA

Jos lisäydinvoimaa päädytään rakentamaan kuten hallitus esittää, on Perussuomalaisten mielestä rakentamisessa hyödynnettävä suomalaista osaamista. Rakentamiseen osallistuvien yritysten on sitouduttava noudattamaan Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Olkiluoto 3:n rakennuskokemuksista on otettava oppia. Sitä paitsi Olkiluoto 3 -voimalan turvallisuusautomaatiossa on asiantuntijoiden mukaan vielä paljon puutteita, jotka kyllä panevat miettimään Olkiluoto 4:nkin lupahakemusta.

RAJOITTAMATON VASTUU

Ydinvoimaan sisältyy riskejä, sitä ei käy kenenkään kiistäminen. Jos vakavia onnettomuuksia sattuu, on ydinlaitoksen haltijalla oltava Perussuomalaisten mielestä rajoittamaton vastuu – hyväksytään nyt kaksi, yksi tai ei yhtään uutta lisäydinvoimalaa.

Nykyinen korvaussumma – noin 200 miljoonaa euroa – on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen matala. Tässä asiassa olemme ministeri Pekkarisen kanssa yhtä mieltä. Rajoittamattoman vastuun sisältävä laki olisi Perussuomalaisten mielestä saatettava voimaan ennen mahdollista rakennuslupaa tai -lupia.

Lisäksi ydinvoimaloiden sijoituspaikkaa harkittaessa niiden jäähdytysvesien mahdolliset vaikutukset vesistöön on arvioitava, esimerkiksi nyt vaikka luonnonlohen ja meritaimenen vaellukseen Perämerellä.

OMANTUNNON KYSYMYS

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei tule sitomaan ryhmänsä jäsenien käsiä ydinvoimasta äänestettäessä vaan kunnioittaa jokaisen omaa vakaumusta.

--

Lisätietoja:

pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi
puh. 050-512 2788

Julkaistu 29.06.2010 klo 12:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro / Pirkko Ruohonen-Lerner