AJANKOHTAISTA
Kesäkokouksen kannanotto
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa Porvoossa 30.8.2010 ja otti kantaa valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen.

PERUSSUOMALAISET EHDOTTAVAT NEUVOTTELUJA

Hallituksen energiaverotusmalli syventää ja pahentaa kansalaisten eriarvoisuutta. Energiapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Kustannustason nostaminen valtiovallan toimenpitein on vastuutonta politiikkaa. Perussuomalaiset ehdottavat koko oppositiolle neuvotteluja, jossa muodostetaan yhteinen vaihtoehto hallituksen "vihreälle verouudistukselle".

Syntyvä budjettiaukko on paikattava leikkaamalla mm. kehitysavusta, puoluetuesta, Venäjälle maksettavista lähialueyhteistyörahoista, Iso-Britannian puolesta maksettavasta EU-jäsenmaksuhelpotuksesta sekä palauttamalla varallisuusvero ja korottamalla pääomaveroa.

TULOEROJEN KASVU PYSÄYTETTÄVÄ

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana hallitukset ovat tietoisesti edistäneet kansalaisten eriarvoisuutta tuloeroja kasvattamalla. Köyhien määrä on kolminkertaistunut 920 000 henkeen. Näistä parisataatuhatta on lasta. Sama hyvinvointivaltiota nakertava linja jatkuu. Tähän on saatava muutos. Perusturvan tulee olla riittävä. Parhaiten tämä saavutetaan panostamalla voimallisesti työllisyyteen.

TYÖLLISTÄMINEN KANNATTAA AINA

Maassa on 300 000 työtöntä, mutta hallitus aikoo vähentää työllisyysmäärärahoja. Se on kylmäsydämistä kamreeripolitiikkaa, jonka seurauksena nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä syrjäytyminen edelleen kasvavat.

Perussuomalaisten mielestä ensi vuoden budjetin tulisi olla työn budjetti. Vuonna 2011 tulee työllistää 100 000 työtöntä työharjoittelu-, työpaja-, palkkatuki- ym. järjestelmiä hyväksikäyttäen. Painopiste tulee olla pitkäaikaistyöttömissä. Hintalappu on 600 miljoonaa euroa, mutta tästä summasta palautuu valtiolle ja kunnille välittöminä säästöinä 400 miljoonaa euroa takaisin. Säästöjä syntyy asumistuki-, toimeentulotuki- yms. sosiaalikulujen sekä työttömyyskulujen vähenemisestä ja palkasta saatavista vero- ja sosiaaliturvamaksuista.

Työllistäminen kannattaa aina. Nuorena syrjäytyneen, työttömyys- ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen kustannukset yhteiskunnalle voivat olla miljoonan euron luokkaa. Tähän ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa.

TIESTÖÄ EI SAA PÄÄSTÄÄ RAPAUTUMAAN

Maanteiden korjaustarve on huutava. Etenkin alempiasteisen tiestön on annettu rapautua riittämättömän rahoituksen takia jo parinkymmenen vuoden ajan ja linja näyttää jatkuvan. Perusväylänpidon lisätarve on ainakin 150 miljoonaa euroa. Sekin riittäisi lähinnä vain vuotuisten vaurioiden paikkaamiseen. Rahoitusta voidaan mm. kerätä tiemaksuina ulkomaisilta kuljetusyrityksiltä.

Hyvä tie- ja rautatieverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa-arvon ja toimeentulon turvaamiseksi sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla maassamme.

JÄTEVESIUUDISTUS KESKEYTETTÄVÄ

Nyt on otettava aikalisä haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toteuttamisessa. Mummonmökkien puhdistamopakko on tyypillistä kepulaista ympäristöpolitiikkaa pahimmillaan. On aloitettava kunnollinen selvitys koko asetuksen järkevyydestä.

--

Lisätietoa:

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka, puh. 050-511 3186
Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, puh. 050-512 2788


Etusivun kuva: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Julkaistu 30.08.2010 klo 15:00
Kirjoittaja: PerusS:n eduskuntaryhmä