AJANKOHTAISTA
Jokainen ääni on arvokas
Pääministeri antoi 22.9.2010 ilmoituksensa vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kansainvälistä demokratiapäivää on YK:n rohkaisemana vietetty viime viikolla Suomessakin. Päivällä halutaan juhlistaa kansanvaltaa ja lisätä yleistä tietoisuutta demokratiakysymyksistä. Parlamenttienvälinen liitto IPU valitsi tämän vuoden demokratiapäivän teemaksi poliittisen vastuun ja yhteyksien lujittamisen parlamenttien sekä kansalaisten välillä.

Teema on tärkeä, sillä politiikka on ollut jo pitkään kriisissä niin Suomessa kuin muuallakin. Suomen kansanvaltaisia päätöksentekorakenteita on kavennettu ensin Euroopan unioniin liittymisen ja sen jälkeen asteittain unionin laajentumiskehityksen seurauksena.

BYROKRAATTINEN EU

Euroopan unioni ei ole kansanvaltainen vaan byrokraattinen järjestelmä. On kestämätön tilanne, että EU-lainsäädäntö ohittaa kansallisen lainsäädännön.

Perussuomalaiset pitävät kiinni kansallisen suvereniteetin murtumattomasta periaatteesta: vain kansalla, joka muodostaa muista kansoista erillisen kansakunnan, on oikeus vapaasti ja itsenäisesti päättää kaikista omista asioistaan. Aito demokratia on mielestämme mahdollista vain kansallisvaltioissa.

Edistämme demokratiaa kouriintuntuvimmin palauttamalla Euroopan kansoilta Brysselin byrokraateille siirrettyä valtaa takaisin kansallisvaltioille. Perussuomalaisten mielestä EU toimisi parhaiten itsenäisten kansakuntien talous- ja vapaakauppaliittona.

KANSAN ÄÄNI KUULUMAAN

Demokratiassa vain annetut äänet vaikuttavat. Jotta kansan ääni kuuluisi paremmin parlamentin palkeille, on äänestysaktiivisuuden vuosikymmeniä kestänyt hiipuva kehityssuunta saatava kääntymään. Kunnallisvaaleissa suunta oli oikea ja toivon mukaan suuntaus vahvistuu tulevissa eduskuntavaaleissa. Toivottavasti jatkuvasti julkisuudessa vellovat vaalirahasotkut eivät kuitenkaan karkota äänestäjiä vaaliuurnilta.

On nähtävissä, että Perussuomalaisten historiallinen nousu nostattaa äänestysintoa ja supistaa nukkuvien puoluetta: osa lähtee äänestämään Perussuomalaisia, osa vastavoimaa Perussuomalaisille. Se on hyvä. Demokratian kannalta on tärkeintä, että yleensä äänestetään. Jos et äänestä, sinua ei lasketa. Jokainen ääni on yhtä arvokas.

ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOI VAIKUTTAA

Perussuomalaiset eivät usko äänestysikärajan laskemisen, äänestyskampanjoiden, sähköisen saati verkkoäänestyksen kaltaisten konstien sinällään innostavan nuoria äänestämään.

Niiden sijaan puolueiden pitää pystyä tarjoamaan selkeitä, rehellisiä ja ymmärrettäviä poliittisia vaihtoehtoja. Lisäksi nuorella pitää olla kotoa, koulusta ja kansalaisyhteiskunnasta omaksuttu käsitys siitä, että äänestämällä voi vaikuttaa. Puhki kulunutta sanontaa lainaten: politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.

Lisäksi, voidakseen vaikuttaa yhteiskuntamme asioihin kansalaiset tarvitsevat tietoa siitä, miten asioita maassamme tällä hetkellä hoidetaan. Vallanpidon tulisi olla entistä läpinäkyvämpää.

SITOVIA KANSANÄÄNESTYKSIÄ

Suurista periaatteellisista, koko kansakuntaa koskevista kysymyksistä pitää voida järjestää sitovia kansanäänestyksiä. Sellainen olisi ehdottomasti pitänyt järjestää kun luovuttiin omasta markasta ja kun Suomen eduskunta päätti hyväksyä EU:n perustuslain, jota häveliäästi myös Lissabonin sopimukseksi kutsutaan.

Perussuomalaiset seuraavat mielenkiinnolla oikeusministeriön käynnistymässä olevan valtiollisen kansalaisaloitehankkeen etenemistä. Tarvitsemme tulevaisuudessa suomalaisiin oloihin sopivan yhdistelmän sekä edustuksellista että suoraa demokratiaa.

 

--

Lisätietoja:

pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

Julkaistu 22.09.2010 klo 15:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuhe / Pirkko Ruohonen-Lerner