AJANKOHTAISTA
Ei EU:n perustuslaille
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 10.4.2008 eduskunnassa EU-perustuslaista, jota häveliäästi Lissabonin sopimukseksi kutsutaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini:

Kysymyksessä on EU-perustuslaki, jota ei enää EU-perustuslaiksi kutsuta. Valhe rehottaa heti kansilehdellä. Eduskunnan enemmistö viime vaalikaudella ratifioi täysin tarpeettomasti kuolleen EU-sopimuksen. Se oli nöyristelyä Brysselin teknokraattivallan edessä. Nöyristely jatkuu, kun nyt olennaisilta osin samaa sopimusta tuotetaan uusissa vaatteissa Suomen Eduskunnan käsiteltäväksi.

Tämä on murheellista, korutonta kertomaa suomalaisesta kansanvallasta. Vanhat puolueet ovat vihreine myötäjuoksijoineen hyppykenkää hyväksymässä suomalaisen päätösvallan luovuttamista EU:lle, laukaustakaan ampumatta. Se mikä asein puolustettiin ja taattiin, se kynällä myydään. Me emme täällä Eduskunnassa voi tätä esitettyä sopimusta sanallakaan muuttaa. Voimme vain hyväksyä tai hylätä.

Menetämme päätösvaltaamme

Itsenäisyys on mahdollista siten, että kansalla on valtava tahto päättää omista asioistaan. Kansalla pitää myös olla taju omasta ainutlaatuisesta arvostaan, muuten itsenäisyys menetetään. Tällä sopimuksella me menetämme omaa päätösvaltaamme ja menetämme huomattavasti itsemääräämisoikeuttamme. Perussuomalaiset eivät tätä hyväksy.

EU on valheellinen järjestelmä. Poliittinen tarkoituksenmukaisuus peittää alleen kaiken muun. Romania ja Bulgaria eivät täytä vieläkään EU-kriteerejä mitä ihmisoikeuksiin ja korruption kitkemiseen tulee. Naapurimaahansa Irakiin hyökkäilevää Turkkia kinutaan jäseneksi. EU on kuin playboyn avioliitto, vielä kasassa, mutta valhetta täynnä.

EU:n kannatus on Suomessa pohjamudissa. Suurin osa suomalaisista ei halua tällaista EU-perustuslakia. Hallitus ja SDP eivät ole Brysselin edessä pelkästään rähmällään vaan pitkin pituuttaan kuin matto tallattavana. Kansanäänestykset on ympäri Eurooppaa Irlantia lukuun ottamatta poliittisella pelillä estetty. Suomessakin Vihreä Liitto on nöyrä EU-ruoskan suutelija, vielä viime vaalikaudella tehtiin ehdotuksia kansanäänestyksestä, nyt ollaan hiljaa, toivottavasti edes häpeissään. Koijärveltä EU-kolhoosiin sopisi tämän tarinan nimeksi.

Jyrää oman perustuslakimme

Perussuomalaiset eivät ole farisealaisesti muodon orjia. Me vastustamme tämän perustuslain sisältöä. Sopimus EU:n perustuslaista jyrää oman perustuslakimme ja samalla valtiosääntömme, jonka mukaan ylin valta, valtiovalta, Suomessa kuuluu kansalle, lainsäädäntövalta kansan valitsemalle eduskunnalle ja tuomiovalta riippumattomille oikeusistuimille. Tämä perustuslakimme ydinsisältö mitätöityy, jos EU:n perustuslaki, joka on oman perustuslakimme yläpuolella, tulee voimaan maassamme.

Tähän asti EU-lainsäädännön ensisijaisuus jäsenmaiden lainsäädäntöön nähden on perustunut EY-tuomioistuimen tulkintaan Maastrichtin sopimuksesta. Nyt Euroopan Unionin lainsäädäntö määrätään jäsenmaiden perustuslakien ja muiden lakien yläpuolella olevaksi EU:n perustuslaissa. Lakien ylin tulkitsija on EY-tuomioistuin. Sen päätöksistä ei auta, eikä voi valittaa.

Tällä perustuslailla lopetetaan jäsenmaiden suvereniteetti ja valtiollinen itsenäisyys, siltä osin kuin niitä vielä on jäljellä. Sopimus EU:n perustuslaista, joka voimaan tullessaan muuttuu EU:n perustuslaiksi, on johdonmukaista jatkoa Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimukselle tiellä kohti lopullista päämäärää, Euroopan liittovaltiota, jossa kaikkia siihen kuuluvia maita ja kansoja hallitaan yhdestä keskuksesta yhteisellä lainsäädännöllä.

Tilanne muuttuu olennaisesti

Laajaa unionia, tätä armotonta EU-kolhoosia, ei ole mahdollista hallita nykyisen EU:n päätöksentekojärjestelmällä. Tämän vuoksi perustuslaissa laajennetaan määräenemmistöllä tapahtuva päätöksentekoa. Tämä minimoi väistämättä Suomen ja muiden pienten jäsenmaiden mahdollisuuden vaikuttaa unionissa tehtäviin päätöksiin. Ainoa, missä Suomen panos kasvaa, on jäsenmaksuosuus. Sinä maksat!

Puheet, että EU:n perustuslaki ei olennaisesti muuta nykyistä tilannetta, ovat kansalaisten tarkoituksellista harhauttamista ja harhaanjohtamista. EU-valtion syntyminen, EU:n oikeushenkilöllisyys, perustuslakiin sisältyvä säädös unionin lainsäädännön ensisijaisuudesta, unionin toimivallan ujuttaminen entistä enemmän myös rikoslain puolelle ja määräenemmistöllä tehtävien päätösten huomattava kasvu ovat erittäin merkittäviä muutoksia, joiden vähättely on röyhkeää kansalaisten aliarvioimista ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden asettamista lain edelle. Se on myös valhe.

EU-parlamentin vallan kasvu johtaa siihen, että asioistamme päättää entistä enemmän kreikkalainen kommunisti, italialainen fasisti, saksalainen pankkiiri ja ranskalainen sosialisti. Suomi myös menettää vähäistä vaikutusvaltaansa yhden paikan menetyksen myötä EU-Parlamentissa. Oma EU-komissaari menetetään ja EU:lle tulee presidentti. Kokoomus on täysin rappiolla mitä kansansuvereniteettiin tulee, eivätkä sosialistit ole pekkaa parempia. Kepun suhteen olen vaalinut pientä toivon liekkiä, mutta ilmeisen turhaan. Keskustan äänestäjien ylivoimainen enemmistö on tätä sopimusta vastaan, mutta hallitusliituraita panee keskustan kansanedustajan syömään sortajan kädestä.

Valtiovalta kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, joka luovuttaa sen neljäksi vuodeksi kerrallaan eduskunnalle. Meillä arvoisat kollegat ei ole oikeutta luovuttaa sitä edelleen, niin kuin nyt tehdään. Perussuomalaiset eivät hyväksy Suomen kansalle ja vielä syntymättömille suomalaisille sukupolville kuuluvan valtiovallan siirtämistä Euroopan Unionille.

Euroopan Unionin perustuslaki on ratkaiseva askel liittovaltio-EU:n suuntaan. Suomen ei pidä hyväksyä oman itsenäisyytensä ja suvereniteettinsa kaventamista. Suomen ei pidä hyväksyä, eikä ratifioida ehdotettua EU-perustuslakia, jota Lissabonin sopimukseksi kutsutaan. Perussuomalaiset äänestävät yksimielisesti tätä itsenäisyyttämme ja itsemääräämisoikeutta tuhoavaa esitystä vastaan.

--
Lisätietoja:
timo.soini@eduskunta.fi
www.timosoini.fi
puh. 050-511 3027
 

Julkaistu 10.04.2008 klo 12:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Timo Soini