AJANKOHTAISTA
Harmaan talouden syöpä leikattava
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä otti 21.10.2010 voimakkaasti kantaa harmaaseen talouteen, joka jäytää etenkin rakennusalaa. Suomalaista työtä on puolustettava järein ja nopein toimin!

Harmaan talouden kasvu on ollut räjähdysmäistä. Verojen ja maksujen kiertämisellä sekä työntekijöiden alepalkoilla harmaan talouden yritykset voittavat urakkakilpailuja jopa kuntien ja muun julkishallinnon hankkeissa. Tällainen maan tapa on estettävä. Muutoin suomalaiset rehelliset yritykset kaatuvat harmaan talouden vyöryn alla. Nyt tarvitaan järeitä ja nopeita toimia suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta.

Rakennusalan harmaan talouden kitkemisellä voidaan työllistää kaikki rakennusalan nykyiset työttömät. Lähes vastaavanlainen vaikutus saadaan aikaan metalli-, kaupan- ja muilla palvelualoilla harmaan talouden torjumisella.

Perussuomalaiset esittävät nykyisen tilaajavastuun valvonnan tehostamista ja sanktioiden huomattavia korotuksia sekä työsuojelupiirien voimavarojen huomattavaa lisäämistä ja tarkastusoikeuksien laajentamista. Tuemme Rakennusliiton esitystä tunnistekorttiin liitettävästä veronumerosta. Esitämme tämän toteuttamiseksi pikaista asetuksen ja lain tekemistä. Verottajan, rikospoliisin ja työsuojelupiirien tietoverkkojen yhteensovittamisen esteet on poistettava välittömästi – olivat ne sitten teknisiä tai lainsäädännöllisiä.

Pääurakoitsijoiden pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tarkastusoikeudet on laajennettava koskemaan koko alihankintaketjun kaikkia yrityksiä. Toivottavasti tämä toteutuu sopimusteitse, muutoin on tehtävä lainsäädännöllisiä toimia.

Harmaan talouden ammattilaisista valtaosa on ulkomaalaisia yrityksiä. Kaikista kiinni jääneistä yrityksistä, niiden omistajista ja työtekijöistä on tehtävä rekisteri. Sen avulla annetaan rajamiehille välitön käännytysoikeus. Näin suljetaan tehokkaasti muualta tulevien harmaan talouden harjoittajien rantautuminen maahamme.

Yhdessä käännetyn alv:n kanssa saadaan tehokkaasti karsittua harmaata taloutta, parannettua työllisyyttä ja kohennettua valtion taloutta jopa parilla miljardilla eurolla. Rehelliset suomalaiset yritykset saadaan samalle viivalle muiden kanssa.

--

Lisätietoja:

Raimo Vistbacka, ryhmän puheenjohtaja, puh. 050-511 3186

Pietari Jääskeläinen, ryhmän edustaja eduskunnan hallintovaliokunnassa, puh. 050-5829444

Julkaistu 21.10.2010 klo 10:16
Kirjoittaja: PerusS-eduskuntaryhmä