AJANKOHTAISTA
Pelastustoimi pois valtion tuottavuusohjelmasta
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen puhui eduskunnassa käydyssä valtioneuvoston hätäkeskusuudistusselontekoa koskevassa palautekeskustelussa.

Arvoisa puhemies!

Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta on tullut tarpeeseen. Hallintovaliokunta on omassa mietinnössään ruotinut selontekoa, johon edustaja Valpas yhdessä edustaja Puhjon ja perussuomalaisten edustajan Ruohonen-Lernerin kanssa on jättänyt vastalauseen, vastalause edustaa sitä linjaa jota me perussuomalaiset olemme vuosien ajan peräänkuuluttaneet.

Henkilöstömäärä riittämätön

Selonteossa on kiinnitetty huomiota siihen, että hätäkeskusten henkilöstömäärä on ollut riittämätöntä. Kuitenkaan selonteko ei halua sitoa hallitusta kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön riittävyyteen. Ihmettelen tätä, koska ammattitaitoinen henkilökunta on pelastustoiminnan ehdottomia peruspilareita.

Hätäkeskusten henkilökunnalta odotetaan korkealuokkaista ammattitaitoa, johon kuuluvat kyky tehdä nopeita tilannearvioita sekä oman keskuksensa piirissä olevan alueen tunteminen. Onkin syytä huolehtia siitä, että hätäkeskuksille annetaan työrauha ja riittävä rahoitus. Näiden avulla rohkaisemme myös uusien opiskelijoiden tulemista alalle. Alimitoitettu henkilöstö reagoi kasvaneeseen kiireeseen ja stressiin sairaspoissaoloina.

Pois tuottavuusohjelmasta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kummastelee intoa sijoittaa hätäkeskustoiminta valtion tuottavuusohjelmaan. Silloin kun on kyse ihmishengistä, on kestämätöntä, että siihen liittyvää toimintaa mitataan rahalla.  Mielestämme pelastustoimi olisi syytä ottaa pois tuottavuusohjelmasta. Missä mahtaa mennä se raja, jossa ihmisen pelastaminen ei enää ole tuottavaa?

Hätäkeskusuudistuksessa on lähdetty siitä, että keskusten määrää vähennetään ja aluejakoa muutetaan. Hallintovaliokunnan enemmistön lausumaehdotuksessa esittämä pyyntö kirjallisen selvityksen saamisesta, mikäli aluejakoa aiotaan muuttaa, ei takaa mitään. Todellinen kannanotto sisältyy vastalauseeseen, jossa edellytetään pysymistä nykyisessä aluejaossa.

On vaikeaa kuvitella, mitä hyötyä on uudistuksesta, joka tarkoittaa keskusten lakkauttamisia ja yhdistämisiä isommiksi yksiköiksi. Se voi ehkä säästää rahaa, mutta kysyn saadaanko näillä keinoin turvattua myös pelastuspalvelut. Erityisesti Lapissa ja Itä-Suomen maaseutukunnissa on ollut pitkään vaikeuksia saada poliisi tai palokunta paikalle ajoissa. Jos poliisien paikalle tulo kestää useamman tunnin, on puukkoakin ehditty pyöräyttää pahoinpidellyn selässä useamman kerran.

Lankaverkko tärkeä

Soneran suunnitelmat lankaverkkojen alasajosta eivät paranna syrjäseutujen asukkaiden erityisesti vanhusväestön asemaa millään muotoa. Tämä asettaa haasteita myös hätäkeskuksille. Kaikilla vanhuksilla kun ei ole edellytyksiä kännykän käyttöön joten toimiva lankaverkkoyhteys on syrjäseutujen asukkaille elintärkeä.

Lopuksi totean, että perussuomalaiset yhtyvät hallintovaliokunnan mietinnöstä tehtyyn vastalauseeseen ja tuemme edustaja Valppaan tekemiä lausumaehdotuksia. Toivomme, että eduskunta edellyttää tämän uudistuksen hoitamista siten, ettei sitä tarvitse jälkikäteen katua.

--
Lisätietoja:
pentti.oinonen@eduskunta.fi
puh. 050-512 2472
 

Julkaistu 09.04.2008 klo 16:00
Kirjoittaja: Pentti Oinonen